NFOŚIGW DOFINANSUJE MODERNIZACJĘ ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO W WADOWICACH

Wadowickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD – przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeprowadzi generalną modernizację swojej kotłowni. Będzie to ważny etap dla małopolskiej spółki w drodze do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Ponad 1,8 ml zł dofinansowania (ok. 550 tys. zł dotacji i ok. 1,3 mln zł niskooprocentowanej pożyczki) NFOŚiGW przekaże na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności pracy ciepłowni w Wadowicach”. Koszt przedsięwzięcia PEC TERMOWAD to ponad 2, 2 mln zł.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację kotła WR-10 wraz z rozbiórką starego komina kotłowni i budową nowego, dostosowanego do nowych parametrów pracy źródła. Wybudowany komin będzie miał wysokość 42 m i średnicę 0,9 m. Beneficjent zaplanował uszczelnienie ściany kotła i wymianę jego części ciśnieniowej. Zwiększy to jego wydajność o ok. 7%. Pozwoli także ograniczyć ilość spalanego paliwa. Przebudowa zakładu przyniesie oszczędności, dzięki którym zostanie zakupiony węgiel o mniejsza zawartość siarki. Tym samym zostaną spełnione parametry emisji SO2 w stosunku do wymagań dyrektywy MCP (Medium Combustion Plants), która będzie obowiązywała dla obiektu od 1 stycznia 2025 r. Po modernizacji zwiększy się wydajność kotła ciepłowniczego i ograniczona zostanie ilość spalanego węgla. Nastąpi redukcja emisji dwutlenku siarki o 1,658 ton/rok. Zmniejszeniu ulegnie także emisja CO2 (gazu cieplarnianego) do 410 ton/rok.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 r. i zakończy się w bieżącym 2021 r.

Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego NFOŚiGW „Ciepłownictwo Powiatowe”, którego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *