NFOŚiGW WESPRZE TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW W MARIÓWCE

4,5 mln zł dotacji pozwoli do końca bieżącego roku przeprowadzić termomodernizację kompleksu obiektów Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Mariówce. Celem głównym projektu będzie poprawa bilansu cieplnego i efektywności wykorzystania energii w budynkach.

W całości przedsięwzięcie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej będzie kosztować 4,7 mln zł. Obejmie ponad 5200 m2 powierzchni budynków użytkowych. Przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o 3 391,6 GJ/ rok. Pozwoli też zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery – o 300,53 ton/rok. Dzięki wykorzystaniu fotowoltaiki oraz modernizacji źródeł ciepła ilość energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych sięgnie 41,19 MWh/rok, a wytwarzanego ciepła 923,58 GJ/ rok.

Obok poprawy bilansu energetycznego w obiektach w Mariówce, termomodernizacja będzie miała na celu ograniczenie strat energii, co w konsekwencji spowoduje poprawę ekonomiki funkcjonowania obiektów.

W wymiarze długofalowym zrealizowany projekt wniesie walor antysmogowy – przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Będzie miał także wkład w złagodzenie tempa wzrostu efektu cieplarnianego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do poziomu zapewniającego wysoką jakość środowiska atmosferycznego oraz odpowiadającego funkcjom, uwarunkowaniom regionalnym i wymaganiom ogólnokrajowym.

Realizacja termo – remontu spowoduje również podniesienie komfortu życia (w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym) pensjonariuszy Ośrodka “Promień” zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie, z którego dziennie korzysta ponad 100 osób.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *