NIEFORMALNE SPOTKANIE MINISTRÓW UE DS. ŚRODOWISKA I KLIMATU

Ocena wpływu w sprawie możliwości podniesienia celu redukcyjnego emisji Unii Europejskiej do 2030 r. to główny temat nieformalnego spotkania Ministrów UE ds. środowiska i klimatu. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 1 października – 30 września br. wziął udział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W kontekście zaprezentowanej przez Komisję Europejskiej oceny wpływu w sprawie możliwości podniesienia celu redukcyjnego Unii Europejskiej do 2030 r., wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zaznaczył, że podjęcie przez Radę Europejską decyzji, przed określeniem nowego celu, powinno być zawsze poprzedzone przeprowadzeniem pełnej i szczegółowej oceny wpływu (Impact Assessment, IA).

„Ocena ta powinna zawierać informacje na temat wpływu na każde państwo członkowskie i na poszczególne sektory gospodarki. Ocena przedstawiona przez Komisję Europejską nie spełnia tych kryteriów” – podkreślił.

Jak dodał, dla Polski cel „co najmniej 55%” przedstawiony w Planie klimatycznym do 2030 r. wykracza poza zakres oceny wpływu ze względu na fakt, że taki poziom ambicji nie był oceniany. Dodatkowo bazując na ocenie skutków można zakładać, że obciążenia nie rozłożą się równomiernie na wszystkie kraje, ale będą większe dla państw o wyższej emisyjności, takich jak Polska.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił również uwagę, że wprowadzenie nowego celu UE na 2030 r., wymagałoby zmiany celu w ETS i aktualizacji samego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Jak dodał, włączenie transportu i budynków do Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) stanowiłoby poważne wyzwanie dla wielu państw członkowskich i przemysłu.

„Uważamy, że dyskusje o zwiększeniu celu UE na 2030 r. są dobrym momentem dla reformy EU ETS. Problem z obecnym systemem polega na tym, że państwa członkowskie, które w zasadzie nie potrzebują większej liczby uprawnień do emisji i tak je otrzymują” – powiedział.

Podkreślił również, że koszty działań klimatycznych nie mogą być przenoszone na biedniejsze państwa członkowskie, a podstawą prowadzonych działań powinna być ochrona najbardziej narażonych na negatywne konsekwencję prowadzonych działań, którymi zgodnie z IA są najubożsi.

Spotkanie w Berlinie umożliwiło także przeprowadzenia bezpośrednich rozmów w zakresie bieżących kwestii w polityce klimatycznej m.in. z PREZ, ES, FR.

Źródło: MK
Fot. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *