NIEMCY MUSZĄ ROZPOCZĄĆ WYCOFYWANIE OGRZEWANIA GAZEM KOPALNYM

Niemcy powinny natychmiast podnieść krajową cenę emisji dwutlenku węgla i lepiej wspierać odnawialne źródła energii, aby rozpocząć stopniowe wycofywanie gazu kopalnego z ogrzewania budynków, twierdzi think tank Green Budget Germany (FÖS).

Pomogłoby to uniknąć miliardów euro szkód wynikających ze zmian klimatycznych, spowodowanych emisją gazów cieplarnianych z łańcucha wartości gazu ziemnego. FÖS zaproponowało mapę drogową wyjścia z gazu kopalnego w sektorze budynków, obejmującą wyższe ceny emisji dwutlenku węgla, ceny emisji metanu z gazu ziemnego, bardziej ambitne zasady efektywności energetycznej dla budynków, zakaz budowy nowych gazowych systemów grzewczych oraz zakończenie rozbudowy infrastruktury gazu ziemnego.

Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania w Niemczech powoduje 91,5 mln-107,2 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie, biorąc pod uwagę ucieczkę metanu wzdłuż łańcucha dostaw, powodując koszty klimatyczne w wysokości około 20 mld euro w 2021 roku. Emisje z produkcji, przetwarzania i transportu gazu poza granicami Niemiec nie są wliczane do śladu klimatycznego tego kraju. Zakres emisji wynika z braku dobrych danych na temat ucieczki metanu. FÖS dodało, że cena 215 euro za tonę CO2 w niemieckim krajowym systemie handlu emisjami dwutlenku węgla byłaby konieczna do pokrycia wszystkich kosztów spowodowanych dla społeczeństwa przez emisje gazów cieplarnianych i wynikające z nich zmiany klimatyczne i powinna zostać osiągnięta do 2030 roku. FÖS twierdzi, że jest „bardzo prawdopodobne”, że Niemcy będą miały wystarczająco dużo ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, aby wycofać wszystkie kopalne źródła energii w ogrzewaniu budynków.

Sektor budowlany jest odpowiedzialny za około 16 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Niemczech, a ponad 60 procent emisji w tym sektorze jest spowodowane przez ogrzewanie gazowe. Nie obejmuje to emisji z sieci ciepłowniczych, które są postrzegane jako emisje sektora energetycznego. Zdecydowanie najwięcej energii w niemieckim sektorze grzewczym zużywa się na ogrzewanie pomieszczeń, zasilane głównie gazem ziemnym i olejem opałowym. W rzeczywistości, paliwa kopalne nadal ogrzewają prawie trzy na cztery niemieckie domy. Około 18 procent końcowego zużycia energii w budynkach mieszkalnych idzie na ogrzewanie wody, podczas gdy tylko około jeden procent jest używany do chłodzenia pomieszczeń.

Źródło: PV Magazine
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *