NIEMCY ROZBUDOWUJĄ KOLEJNĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ OPARTĄ NA GEOTERMII

Dzięki silnemu wsparciu ze strony władz miejskich i lokalnych geotermalna sieć grzewcza w Pullach w Niemczech jest obecnie rozbudowywana i do 2027 roku ma objąć 100% powierzchni miasta.

Plany rozbudowy geotermalnej sieci ciepłowniczej w Pullach są obecnie realizowane dzięki zwiększeniu kapitału własnego miejskiej spółki geotermalnej Innovative Energie Pullach (IEP) z 12,5 mln EUR do 30 mln EUR. Zostało to zatwierdzone przez radę gminy.

Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na wykonanie trzech odwiertów geotermalnych w południowym Pullach. Dyrektor Zarządzający IEP, Helmut Mangold, oczekuje, że nowe odwierty dadzą dodatkową moc 77 MW, co oznacza potrojenie wykorzystania energii geotermalnej w Pullach. Przed końcem roku IEP zbuduje również geotermalny system grzewczy we współpracy z Stadtwerke Monachium w ramach spółki Isartal GmbH.

Zwiększone wsparcie lokalne

W obliczu rosyjskiego ataku na Ukrainę, Mangold opisał sytuację na Ukrainie jako „moment Fukushimy dla paliw kopalnych”. Wydaje się, że wielu mieszkańców Pullach ma podobne odczucia, ponieważ nastąpił wzrost popytu na ogrzewanie geotermalne nawet wśród tych, którzy wcześniej odrzucali tę koncepcję. W tym roku planowane jest podłączenie do sieci około 100 dodatkowych domów, a kolejnych 200 znajduje się na liście oczekujących.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej powinna zostać zakończona do 2027 roku, czyli cztery lata wcześniej niż pierwotnie planowano. Obecnie sieć ma łączną długość około 50 km i zaopatruje 1119 nieruchomości o mocy 30 MW. Po rozbudowie sieć powinna mieć długość około 60 km i obsługiwać 1640 nieruchomości o mocy 59 MW.

Niskie ryzyko inwestycyjne

Energia geotermalna pokrywa już 46% prywatnego i komercyjnego zapotrzebowania na ciepło w Pullach, z wyłączeniem ciepła technologicznego firmy chemicznej United Initiators. Mangold oczekuje, że po rozbudowie pokrycie to wyniesie 100%. Dyrektor Zarządzający IEP podkreślił, że wsparcie państwa w postaci funduszy federalnych i urzędowych zatwierdzeń jest kluczowym elementem realizacji tego projektu rozbudowy.

W obliczu rosnącego popytu i pewności istnienia zasobów geotermalnych, ryzyko inwestycyjne związane z projektem rozbudowy jest w opinii IEP bardzo niskie. To sprawia, że rozbudowa jest znacznie lepszym rozwiązaniem biznesowym w porównaniu z rozwojem energii geotermalnej w Pullach 20 lat temu.

Źródło: Think Geoenergy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *