NIEMCY STAWIAJĄ NA GEOTERMIĘ

Pod koniec sierpnia 2019 roku deweloper geotermalny Geoenergie Bayern Projekt Törring GmbH & Co.KG złożył wniosek o wstępne pozwolenie na budowę dla planowanego projektu geotermalnego w Haus / Tengling w Bawarii. Projekt znajduje się we wschodniej części kraju związkowego Bawaria, niedaleko granicy z Austrią.

Z lokalnych wiadomości wynika, że po około dwunastu miesiącach rozpatrywania wniosek został zatwierdzony przez Urząd Powiatowy w Traunstein pod koniec września, po zbadaniu odpowiednich zastrzeżeń społecznych i po przyjęciu wstępnego planu operacyjnego głównego prawa górniczego. Przy rozpatrywaniu wniosku zaangażowanych było wiele agencji publicznych lub właściwych organów.

Dyrektor zarządzający Geoenergie Bayern Projekt Törring GmbH & Co. KG, Dipl.Geogr. Bernhard Gubo, potwierdził pozytywną decyzję wstępną. Wyjaśnił on również główną treść decyzji:

“Pozytywna decyzja w sprawie rozpatrzenia kwestii prawa planistycznego dla geotermalnej elektrowni w lokalizacji Haus / Tengling jest wynikiem długiej i intensywnej fazy planowania poprzedzającej złożenie wniosku.” Pozwolenie to nie uprawnia jednak jeszcze posiadacza do budowy, ponieważ np. nie wnioskowano o wydanie lub nie rozpatrywano kwestii związanych z przepisami budowlanymi. “Geoenergy Bayern chce poczekać i sprawdzić, czy uda mu się znaleźć to, czego poszukuje wraz z otworami wiertniczymi, zanim złoży wniosek o pozwolenie na budowę w urzędzie dzielnicy Traunstein wraz z dokładnym planowaniem systemu. Wydane obecnie wstępne pozwolenie na budowę przewiduje, że wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o energię geotermalną może zostać zatwierdzone w żądanym zakresie ze względu na prawo budowlane”, powiedział Gubo.

Wynik oficjalnych kontroli jest jasny: lokalizacja jest dobrze przystosowana do wytwarzania energii geotermalnej. Po zatwierdzeniu głównego planu operacyjnego zgodnie z prawem górniczym, to pozytywne pozwolenie na budowę po raz kolejny potwierdza bardzo dobry wybór lokalizacji dla projektu geotermalnego.

“Planowane odwierty zostały już zatwierdzone przez Urząd Górniczy Południowej Bawarii po kilku miesiącach badań”, potwierdza Dipl. Geogr. Bernhard Gubo. Podkreśla on również, że w trakcie realizacji wstępnie zatwierdzonego projektu budowlanego nie należy się obawiać niedopuszczalnej emisji hałasu, wibracji, ani pogorszenia równowagi naturalnej czy zasobów wód gruntowych.

“Jesteśmy pewni, że w interesie gminy Taching am See i miasta Tittmoning będziemy mogli zaprojektować projekt w istotnych punktach, aby zapewnić bezpośrednie korzyści dla gmin na przestrzeni dziesięcioleci. Myślimy nie tylko o ciepłownictwie dla okolicznych miast i ponadregionalnych sieci ciepłowniczych, ale także o nadchodzących, nie bez znaczenia, płatnościach podatku od działalności gospodarczej”.

Po zakończeniu budowy elektrownia geotermalna będzie wytwarzać średnio 40-50 milionów kilowatów energii elektrycznej rocznie (netto), co oznacza oszczędność CO2 do 30 000 ton w porównaniu z energią elektryczną produkowaną konwencjonalnie. Może to zasilić kilka tysięcy gospodarstw domowych w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, niezależnie od pogody i obciążenia podstawowego.

“Oprócz prawie ukończonego systemu geotermalnego w Garching an der Alz, budowy systemu geotermalnego w Kirchweidach i projektu w Kirchanschörnig, który ma się wkrótce rozpocząć, projekt w Taching am See ponownie podkreśla ogromne znaczenie energii geotermalnej dla zrównoważonego wytwarzania energii odpowiednio w Chiemgau i Chiemgau, w powiecie Traunstein. Ale oczywiście chcemy również pozyskać klientów z branży grzewczej, którym nadalibyśmy pierwszeństwo w wytwarzaniu energii elektrycznej”.

Geoenergie Bayern Projekt Törring GmbH & Co. KG rozpocznie realizację tego projektu w nadchodzącym roku.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *