NIEMCY STAWIAJĄ NA PROJEKTY BADAWCZE WSPIERAJĄCE TRANSFORMACJĘ CIEPŁOWNICTWA

Niemcy zapewnią wsparcie finansowe dla badań i rozwoju innowacji technologicznych, które przyspieszyłyby dekarbonizację sektora grzewczego.

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Działań Klimatycznych (BMWK) ogłosiło zaproszenie do finansowania, ukierunkowane na projekty badawcze i demonstracyjne, w których firmy i instytuty badawcze współpracują w celu przyspieszenia zielonej transformacji w ciepłownictwie.

Dzięki programowi finansowania ministerstwo chce wzmocnić niemieckie możliwości badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie, starając się zapewnić, że przedsiębiorstwa przemysłowe pozostaną i będą inwestować w kraju.

Zakres inicjatywy badawczej obejmuje pompy ciepła, które mają być kluczową technologią w dekarbonizacji ciepła, ponieważ mogą być stosowane w budynkach, w sieciach ciepłowniczych i dla ciepła procesowego w przemyśle. Poza pompami ciepła do rywalizacji uprawnione będą również projekty podejmujące inne wyzwania związane z transformacją cieplną. Takie obszary badań obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i sezonowe magazynowanie ciepła, sieci cyfrowe oraz produkcję i cykl życia nowych technologii, a także integrację słonecznej energii cieplnej, geotermalnej i biomasy z sieciami ciepłowniczymi.

Finansowanie zostanie zapewnione z budżetu BMWK na energię, gdzie tylko w tym roku dostępne jest 600 mln euro (583,38 mln USD).

Wyniki projektów badawczych muszą zostać opublikowane, aby gminy, przedsiębiorstwa i dostawcy ciepła mieli do nich dostęp.

Niemcy mają już program o wartości 2,98 mld euro wspierający operatorów sieci ciepłowniczych w zakresie finansowania studiów wykonalności, budowy sieci ciepłowniczych zasilanych w co najmniej 75% energią odnawialną lub ciepłem odpadowym oraz dekarbonizacji istniejących sieci.

Źródło: https://renewablesnow.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *