NIEMIECKI RZĄD ROZSTRZYGA SPÓR O OGRZEWANIE

Rząd koalicyjny Niemiec osiągnął porozumienie w sprawie zasad przejścia na ogrzewanie przyjazne dla klimatu, kończąc wielomiesięczną debatę nad szczegółami ustawy, która de facto zakazałaby systemów grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne.

Od przyszłego roku każdy nowo zainstalowany system grzewczy musi być zasilany w co najmniej 65 procentach energią odnawialną “jeśli to możliwe”. Dopuszczalne będą jednak również kotły gazowe przystosowane do zasilania wodorem. Po publicznym oburzeniu w związku z wyciekiem planów przejściowych, które zostały skrytykowane jako zbyt ambitne i kosztowne, rząd zgodził się również na przedłużenie okresów przejściowych i zwolnień.

Niemiecka koalicja utworzona przez Socjaldemokratów (SPD), Partię Zielonych i pro-biznesowych Wolnych Demokratów (FDP) – osiągnęła kompromis w sprawie ustawy, która wprowadziłaby obowiązek przejścia na ogrzewanie ze źródeł odnawialnych. Po wielomiesięcznej debacie nad faktycznym zakazem instalowania nowych systemów grzewczych na paliwa kopalne od 2024 roku, koalicja zgodziła się na dopuszczenie różnych technologii, dłuższe okresy przejściowe i więcej opcji zgodności, aby uczynić ustawę “jeszcze bardziej przyjazną dla konsumentów”.

Projekt ustawy przewiduje, że:

  • gazowe systemy grzewcze “H2-ready” mogą być instalowane, jeśli istnieje wiążący plan inwestycji i transformacji sieci wodorowych. Ogrzewania te mają być zasilane w co najmniej 50 proc. biometanem do 2030 r. i w co najmniej 65 proc. wodorem od 2035 r.
  • Hybrydowe systemy grzewcze – takie jak ogrzewanie gazowe z pompą ciepła – oraz ogrzewanie co najmniej 65-procentowym wodorem będą dozwolone także w nowych budynkach – wcześniej była to opcja tylko dla istniejących.
  • Dopuszczony ma być także wodór błękitny (produkowany z gazu ziemnego z wykorzystaniem wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla), ale musi on spełniać unijne przepisy dotyczące taksonomii.
  • Właściciele domów starszych niż 80 lat lub osoby korzystające ze świadczeń socjalnych będą całkowicie zwolnione z obowiązku wymiany zepsutych systemów grzewczych na hybrydowe lub odnawialne.
  • W projekcie ustawy nie zaproponowano żadnych dodatkowych obowiązków wymiany działających systemów grzewczych.
  • Wprowadzony ma być również program złomowania starych kotłów.
  • Jako opcje dla właścicieli domów w celu spełnienia celu 65 procentowego udziału odnawialnych źródeł energii, oprócz pomp ciepła i sieci ciepłownicych, mają być brane pod uwagę: energia słoneczna, piece opalane drewnem lub ogrzewanie peletami.
  • Istniejące grzejniki mogą być nadal eksploatowane, uszkodzone grzejniki mogą być wymienione, a gdy naprawa nie będzie już możliwa, obowiązywać będą okresy przejściowe.
  • Nikt nie powinien być nadmiernie obciążony przy wymianie systemu grzewczego, powiedział minister gospodarki Robert Habeck nadawcy ARD, dodając, że trudności społeczne mają być rekompensowane dotacjami. Jak dokładnie będzie to wyglądało, nie zostało jeszcze ustalone.

Stowarzyszenie branży energetycznej BDEW powiedziało, że porozumienie może wreszcie nadać impet transformacji cieplnej. „To zachwycające, że rząd federalny rozszerzył wybór pomiędzy różnymi technologiami zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków” – powiedziała szefowa BDEW Kerstin Andreae. “Obecnie słusznie koncentruje się na szerokim zakresie infrastruktury i źródeł energii dla dostaw ciepła. Dzięki temu zaopatrzenie w energię jest bardziej odporne, transformacja cieplna bardziej elastyczna i unika się niepotrzebnych kosztów.”

Stowarzyszenie przedsiębiorstw komunalnych VKU również z zadowoleniem przyjęło porozumienie i wyraziło zadowolenie, że dopuszczona zostanie różna technika grzewcza, ale ostrzegło przed przeszkodami na drodze do realizacji. “Decydująca jest konkretna wykonalność i praktyczność, także w celu uzyskania szerokiej akceptacji” – powiedział szef VKU Ingbert Liebing. Oba stowarzyszenia wezwały rząd do ścisłego powiązania przepisów z miejskim planowaniem cieplnym.

Stowarzyszenie Innowatorów Rynku Energii (bne) z zadowoleniem przyjęło cele dotyczące energii odnawialnej dla nowo instalowanych systemów grzewczych, ale stwierdziło, że projekt został znacznie złagodzony. “Potrzebujemy ochrony klimatu zamiast gotowości do ochrony klimatu” – powiedział szef bne Robert Busch, dodając, że gotowość do wykorzystania wodoru to nieuczciwe etykietowanie. “Nie zobaczymy w 100 procentach sieci dystrybucji gazu H2 dla gazowych systemów grzewczych” – przekonywał.

Początkowo rokiem docelowym dla wprowadzenia obowiązku, aby wszystkie nowe instalacje grzewcze działały w 65 procentach ze źródeł odnawialnych był rok 2025, ale rząd pociągnął cel do przodu w odpowiedzi na kryzys energetyczny. Cel, aby do 2024 roku instalować głównie pompy ciepła, sieci ciepłownicze, bioenergię i inne rozwiązania niekopalne, jest częścią ustawy o energii budowlanej.

Zgodnie z projektem ustawy do 2045 roku, czyli do roku, w którym Niemcy chcą uczynić swoją gospodarkę całkowicie neutralną dla klimatu, stosowanie systemów opartych na paliwach kopalnych zostanie całkowicie zakazane. Zostanie on teraz skonsultowany z krajami związkowymi i oczekuje się, że zostanie przyjęty przez gabinet przed końcem miesiąca. Obecnie ponad 80 procent zapotrzebowania na ciepło w kraju pokrywane jest z paliw kopalnych.

Źródło: Clean Energy Wire

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *