NIEMIECKIE CIEPŁOWNICTWO A CELE KLIMATYCZNE

W raporcie Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego i Wodnego (BDEW), cele klimatyczne w niemieckim ciepłownictwie i budownictwie można osiągnąć jedynie poprzez rozbudowę i renowację miejskich sieci ciepłowniczych – informuje CIRE.

Raport zaprezentował Hamburg Institut (HI) i Research Centre for Energy Economics (Ffe) w Monachium, a opublikowano go w imieniu BDEW, znaczenie ekologicznego ogrzewania sieciowego będzie silnie rosło do 2050 r.

HI i Ffe w swoim raporcie skupiły się na strukturze dostaw poprzez integrację ciepła wytwarzanego neutralnie dla klimatu, obniżenie temperatur w sieci oraz magazynowaniu ciepła.

Stwierdzono, że cele klimatyczne w sektorze ciepłownictwa i budownictwa można osiągnąć jedynie poprzez rozbudowę i przekształcenie sieci ciepłowniczych dla zwiększenia udziału ciepła produkowanego ze źródeł odnawialnych, jak pompy ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego, energii ze źródeł słonecznych, termalnych i geotermalnych.

„Rozbudowa i przekształcenie sieci ciepłowniczej w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymaga solidnych ram prawnych i stabilnego zestawu instrumentów finansowania” – powiedział Kerstin Andreae, szef BDEW. Program federalnego finansowania wydajnych sieci ciepłowniczych “stanowi rdzeń tego procesu zmiany i musi obejmować finansowanie wszystkich odpowiednich opcji dekarbonizacji, a także transformacji sieci ciepłowniczych” – dodał Andreae.

Według BDEW, do 2030 r. na realizację tego celu potrzebnych jest co najmniej 1 mld euro rocznie.

Udział odnawialnych źródeł energii w niemieckim ciepłownictwie wzrósł do 17,8 proc. w 2020 r. z 7,8 proc. dziesięć lat temu.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *