NOWA INWESTYCJA GAZOWA W PGE ENERGIA CIEPŁA W BYDGOSZCZY

16 stycznia br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Inwestycja pozwoli na dodatkowe zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta, a także wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. Jej zakończenie zaplanowane zostało jeszcze w tym roku. 

– Inwestycja w Elektrociepłowni Bydgoszcz I wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Priorytetem z perspektywy działalności naszej spółkijest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz dbanie o jakość powietrza w poszczególnych lokalizacjach. PGE Energia Ciepła rozwija się, inwestując w nowe instalacje, spełniające obowiązujące i przyszłe normy środowiskowe. Budowa nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem ziemnym w Bydgoszczy, mająca na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko, to bardzo ważna inwestycja będąca kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju – dodał.

Urządzeniami wytwórczymi w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, zlokalizowanej na bydgoskich Jachcicach są obecnie 3 węglowe kotły wodne, uruchamiane w okresie niskich temperatur oraz w czasie planowanego postoju całkowitego głównej jednostki wytwórczej przy ulicy Energetycznej. 

Nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa składać się będzie z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy. Jej zadaniem będzie produkcja ciepła na potrzeby ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej dla części mieszkańców Bydgoszczy. Zastosowane urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura zewnętrzna, w skład której prócz wymienionych kotłów wchodzić będą m.in. instalacja wody sieciowej wraz z pompownią, stacja przygotowania wody do instalacji wody sieciowej, a także układ dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu. 

– Budowa niskoemisyjnego źródła i odejście od wykorzystywania węgla w Elektrociepłowni Bydgoszcz I w istotny sposób wpłyną na jakość powietrza i tak ważne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Aktualnie jesteśmy również w fazie realizacji prac związanych z budową kolejnych jednostek wytwórczych, w tym m.in. źródła kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym na terenie drugiej naszej lokalizacji tj. Elektrociepłowni Bydgoszcz II przy ulicy Energetycznej – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Wykonawcą inwestycji na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz I jest Energotechnika- Energorozruch S.A. Zakończenie realizacji planowane jest w I połowie 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *