NOWE ŹRÓDŁA W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI TAURONA

Wirtualna Elektrownia TAURONA weszła w fazę komercjalizacji. Oznacza to, że do systemu przyłączane są jednostki wytwórcze TAURON Ekoenergii, a także magazyny energii oraz instalacje odbiorcze kontrahentów zewnętrznych. Dzięki systemowi możliwe jest zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE.

Projekt zakłada współpracę TAURONA z podmiotami zewnętrznymi spoza Grupy. Praktycznie każdy właściciel źródła OZE, magazynu energii lub odbiornika sterowalnego będzie mógł zwiększyć swoje przychody. Będzie to możliwe poprzez uzyskanie możliwości wykorzystania zdolności wytwórczych i regulacyjnych do świadczenia dodatkowych usług systemowych oraz przez pośredni udział w rynku energii – wyjaśnia Przemysław Prus, wiceprezes zarządu TAURON Ekoenergia.

W październiku 2021 roku zintegrowane z Wirtualną Elektrownią zostały między innymi elektrownie wodne Rożnów oraz Czchów. Tym samym potencjał regulacyjny Wirtualnej Elektrowni przekroczył 70 MW.

Do końca roku 2021 planowane są kolejne przyłączenia m. in. farm fotowoltaicznych Choszczno I i Choszczno II oraz elektrowni wiatrowych, a także elektrowni wodnych znajdujących się na obszarze województw opolskiego i dolnośląskiego (m.in. EW Pilchowice, EW Bobrowice, EW Nysa oraz EW Turawa).

Co może Wirtualna Elektrownia?

Zastosowane technologie sprawiają, że Wirtualna Elektrownia pozwala na zarządzanie nieograniczoną liczbą źródeł i instalacji odbiorczych, a przy tym zapewnia poziom cyberbezpieczeństwa wymagany dla elementów infrastruktury krytycznej w elektroenergetyce. Ponadto system dostarcza informacje o warunkach meteorologicznych, aktualnych parametrach i ograniczeniach technicznych infrastruktury, a także o aktualnych danych handlowych i sygnałach cenowych z TGE oraz Rynku Bilansującego.

System zapewnia m.in. zwiększenie dyspozycyjności OZE, poprawę jakości prognozowania i planowania produkcji, co w konsekwencji wpływa na wzrost efektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu zasobów niezbędnych do obsługi technicznej i handlowej.

TAURON eksploatuje 34 elektrownie wodne z czego 11 to elektrownie zbiornikowe, a 23 przepływowe. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej 8 z 11 obiektów zbiornikowych, pełni kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej regionów, w których się znajdują, tj. na ziemiach województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych TAURONA wynosi 132,944 MW. Średniorocznie elektrownie wodne Grupy wytwarzają blisko 358 tyś MWh energii elektrycznej, co pokrywa roczne zapotrzebowanie ponad 140 tyś gospodarstw domowych.

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *