NOWOCZESNA KOTŁOWNIA NA KOPANINIE

Nowoczesna kotłownia gazowa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Poznania. Obecnie trwa jej rozruch próbny.

Już od końca stycznia 2023 roku miejska sieć ciepłownicza w Poznaniu będzie dodatkowo zasilana nową ciepłownią wybudowaną przy ul. Kopanina. Ta nowoczesna, zasilana gazem, instalacja będzie produkowała ciepło w okresach największego zapotrzebowania, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej głównie dla odbiorców w tym rejonie miasta.

Nowa kotłownia gazowa powstała przy ul. Kopanina 26A na terenie wyłączonej z użytkowania kotłowni węglowej, która jeszcze na początku lat dwutysięcznych dostarczała ciepło mieszkańcom. Jest to ciepłownia szczytowa o mocy 44 MW, która będzie pracowała w okresie największego zapotrzebowania na ciepło (okres zimowy) lub w sytuacji awarii na głównym źródle i potrzeby uzupełnienia mocy w miejskiej sieci cieplnej.

Nowo wybudowana ciepłownia będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom południowo-zachodniej części Poznania, czyli rejonu położonego wokół ciepłowni Kopanina. W tym rejonie aktualnie występuje najpoważniejszy deficyt mocy w miejskiej sieci cieplnej ze względu na największe oddalenie tego regionu od głównego źródła ciepła, czyli Elektrociepłowni Karolin.

Przy budowie ciepłowni wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne spełniające bardzo restrykcyjne normy ochrony środowiska i zadbano o minimalny poziom emisji CO2 do atmosfery. Ciepłownia zasilana jest gazem ziemnym, który jest najmniej emisyjnym paliwem spośród aktualnie wykorzystywanych w ciepłownictwie systemowym. Dzięki temu ciepłownia będzie obiektem wyjątkowo niskoemisyjnym. W przypadku tej technologii emisja pyłów jest bliska zera. Głównymi składnikami spalin jakie wydobywają się z komina jest przede wszystkim para wodna, a także CO2, które stanowi jedynie 40 proc. emisji powstającej ze spalania węgla.

Obecnie tzn. w okresie od 28 do 30 grudnia br. prowadzony jest ruch próbny kotłowni. W tym czasie zaplanowane jest wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych ciepłowni Kopanina. Zgodnie z planem ciepłownia zostanie uruchomiona pod koniec stycznia  2023 r.

Źródło: energiadlapoznania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *