NOWY GEOTERMALNY SYSTEM CIEPŁOWNICZY W HÖFN

Lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze w Höfn na wschodzie Islandii oficjalnie zainaugurowało nowy geotermalny system ciepłowniczy, co stanowi krok w kierunku zapewnienia długoterminowych i bezpiecznych dostaw ciepła dla lokalnej społeczności.

Ponieważ 90% wszystkich domów w Islandii ogrzewanych jest geotermalnie, zakłada się, że cała Islandia zyskuje na dostępie do niedrogiego i ekologicznego ogrzewania. Jednak niektóre regiony kraju do niedawna nie były w stanie korzystać z energii geotermalnej, a skutki zastąpienia ogrzewania elektrycznego przez geotermalne są dla tych społeczności bardzo poważne.

Rarik, korporacja energetyczna Islandii, pod koniec ubiegłego miesiąca poinformowała o swoich pracach nad geotermalną siecią ciepłowniczą w Höfn na wschodzie Islandii.

W ostatnich dziesięcioleciach w Höfn działała stacja ciepłownicza i system dystrybucji elektrycznego ogrzewania miejskiego, a w mieście było ¾ domów podłączonych do sieci, które korzystały z niezabezpieczonej energii elektrycznej, ale z ropy naftowej jako zapasowej do ogrzewania wody wykorzystywanej w systemie dystrybucji. W ostatnich latach cena niezabezpieczonej energii elektrycznej gwałtownie wzrosła, a jej podaż była bardzo niepewna. Dlatego też nie istniały już warunki wstępne dla niezmienionej działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Hitaveita Hornafjardar (lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze) jest własnością firmy RARIK, która w ostatnich latach zainwestowała wiele pracy i pieniędzy w poszukiwanie ciepłej wody. Zorganizowane poszukiwania energii geotermalnej we wschodniej części Skaftafellssýsla trwają od lat 90-tych i na terenie Hoffell wykonano w sumie 54 odwierty badawcze oraz pięć odwiertów produkcyjnych o głębokości od 1100 do 1750 metrów. W latach 1992-2002 koszty poszukiwań geotermalnych ponosiła gmina Hornafjördur oraz Krajowy Urząd Energetyczny, natomiast od 2002 roku w projekcie uczestniczyła firma RARIK. Do 2006 roku wykonano 33 odwierty poszukiwawcze, ale po nabyciu przez RARIK praw geotermalnych w Hoffell w 2012 roku, wykonano 21 dodatkowych odwiertów i określono pięć odwiertów produkcyjnych.

30 do 95 sekund na litr ciepłej wody o temperaturze 70-78 stopni

Tryggvi Thór Haraldsson, Prezes Zarządu RARIK, świętował zakończenie swojej pracy w przemówieniu, które wygłosił podczas dzisiejszego uroczystego otwarcia nowego systemu ciepłowniczego w Höfn. Powiedział on, że był to duży i udany projekt, który zdaniem RARIK miał wszelkie predyspozycje, aby stać się ważnym krokiem naprzód dla osady w Hornafjördur. W jego przypadku stwierdzono, że wyniki wiercenia studni produkcyjnych w Hoffell były lepsze niż oczekiwano, ale obecnie przedsiębiorstwo ciepłownicze ma do dyspozycji cztery studnie produkcyjne. Trzy z nich zostały już uruchomione, a jeden może zostać uruchomiony później. Szacowana wydajność całego obszaru wynosi 95 litrów na sekundę przy obciążeniu szczytowym przez krótki czas, ale około 30-40 litrów na sekundę przez dłuższy czas. Z reguły jedna studnia jest wystarczająca do ogrzewania, ale dwie przy najwyższym obciążeniu i wtedy jest jedna zapasowa, oprócz tego jedna studnia jest nieaktywna. Temperatura wody, która trafia do systemu dystrybucji w Höfn wynosi 70 stopni przy najniższym obciążeniu i 78 stopni przy najwyższym obciążeniu. Tryggvi powiedział, że według oceny naukowców obszar geotermalny w Hoffell i zainstalowany system mogą wesprzeć znaczną rozbudowę osady lub zwiększenie liczby użytkowników w stosunku do tego, co jest teraz.

Koszt 3,5 mld ISK (ok. 27 mln USD)

W przypadku Tryggvi Thór stwierdzono również, że koszt wytworzenia energii geotermalnej przez RARIK, położenia 20 km głównej rury z obszaru elektrowni w Hoffell do Hafnar i rozwoju systemu dystrybucji wynosi około 3,5 miliarda ISK. Powiedział, że założono, że koszty użytkowników nowego systemu ciepłowniczego będą podobne w pierwszych latach, jak w przypadku starego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, ale kiedy najwyższe koszty finansowe projektu zostały zredukowane, istniały wszelkie podstawy do obniżenia ceny. aby stać się bardzo opłacalnym w dłuższej perspektywie.

Zaangażowanie państwa jest warunkiem koniecznym dla efektywności

Tryggvi Thór powiedział, że warunkiem wstępnym opłacalności nowego systemu ciepłowniczego jest to, aby porównywalne środki finansowe pochodziły ze skarbu państwa na ten projekt oraz na inne nowe systemy ciepłownicze. Skarb Państwa wprowadził tam jednorazową płatność w wysokości 16-letnich dopłat do ogrzewania elektrycznego dla osób podłączonych do sieci ciepłowniczej, które miały dopłaty do bezpośredniego ogrzewania elektrycznego. Ponadto wprowadzono jednorazową płatność na dopłaty do ciepła, z której korzystali mieszkańcy przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Tryggvi Þór powiedział, że oczekuje się, iż mieszkańcy z dopłatami do ogrzewania elektrycznego otrzymają około 35% swoich 16-letnich dopłat do kosztów przebudowy domów, podczas gdy przedsiębiorstwo ciepłownicze otrzyma 65%. Podziękował rządowi za jego zaangażowanie w ten projekt, początkowo w postaci dotacji na badania, a następnie jednorazowych dotacji.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *