O GEOTERMII NA ISLANDII

W dniach 26 – 30 września 2022 r. w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego EOG KeyGeothermal „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” zorganizowano wyjazd studyjny do Reykjaviku pn. „Wizyty studyjne na Islandii – Optymalne wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym – dla zwiększenia korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych i klimatycznych”, w którym uczestniczyło wąskie grono islandzkich i polskich ekspertów, w tym przedstawiciele ECO Kutno.

Partnerami zaplanowanego na lata 2020 – 2024 projektu są instytucje wiodące w swoich krajach w zakresie badań, praktyki, szkoleń, popularyzacji i wykorzystania energii geotermalnej, tj. występujący w roli lidera Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowa Agencja Energii Islandii. Celem projektu jest podniesienie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat energii geotermalnej, optymalnego wykorzystywania i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie. Koncentruje się na rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, wspierając inne działania podejmowane w tym zakresie, m.in. realizowane za sprawą programów rządowych.

Główne wydarzenia obejmują szkolenia na terenie Polski w zakresie geotermii, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz wizyty studyjne w Islandii umożliwiające zwiedzanie wybranych instalacji ciepłowniczych. Ponadto, zaplanowane są także eksperckie wizyty studyjne w kilku polskich – perspektywicznych dla wykorzystania geotermii – miejscowościach, a także raporty z wyjazdów czy działania informacyjne oraz komunikacyjne nt. projektu i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Projekt został skierowany do nielicznego grona przedstawicieli administracji różnych szczebli, samorządów, operatorów istniejących oraz inwestorów planowanych ciepłowni geotermalnych, beneficjentów rządowych programów wsparcia, pionu geologicznego, instytucji naukowo-badawczych, usługodawców, konsultantów, innych podmiotów z branży.

W ostatnim tygodniu września odbyła się wizyta studyjna w Islandii, w której – poza specjalistami z zespołów IGSMiE Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Agencji Energii Islandii – uczestniczyła wąska grupa zaproszonych gości wytypowanych spośród uczestników majowych warsztatów szkoleniowych w Polsce. W tym nielicznym eksperckim gronie znaleźli się przedstawiciele ECO Kutno: Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Paweł Łuczak oraz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Jacek Malczewski.

Uczestnicy powyższego wyjazdu brali udział w seminarium wprowadzającym oraz spotkaniach z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji, a także wizytowali w geotermalnych instalacjach ciepłowniczych, klastrach i parkach zasobów energetycznych. Wyjazd był ukierunkowany na przedstawienie zastosowania energii geotermalnej w ciepłownictwie, prezentację rozwiązań efektywnych energetycznie i ekonomicznie oraz nowoczesnych zeroemisyjnych technologii, istotnych z punktu widzenia interesariuszy i polskich warunków dla tego typu inwestycji.

Program wizyty składał się z kilku bloków, tj. m.in. wystąpień, prezentacji, zwiedzania wybranych obiektów czy bezpośredniej wymiany doświadczeń. W pierwszej części głos zabrali m.in. Halla Hrund Logadóttir – Dyrektor Generalna Krajowej Agencji Energii Islandii, Guðlaugur Þór Þórðarson – Minister Środowiska, Energii i Klimatu Islandii, Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir – Minister Spraw Zagranicznych Islandii oraz Gerard Pokruszyński – Ambasador Polski w Islandii, przedstawiciele Krajowej Agencji Energii Islandii, IGSMiE PAN czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polski. Prelegenci omówili uczestnictwo w projekcie oraz wprowadzili uczestników w tematykę panujących w Islandii warunków geotermalnych i sposobów ich wykorzystania, uwzględniając m.in. aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne czy społeczne, a także wybrane sposoby organizacji, finansowania i zarządzania projektami geotermalnymi. Omawiając możliwości przyszłej współpracy, ważnym segmentem spotkania była również prezentacja polskich koncepcji wykorzystania zasobów geotermalnych – w tej części, projekt budowy ciepłowni geotermalnej w Kutnie omówił Prezes Zarządu ECO Kutno Paweł Łuczak.

Następnie, na podstawie przykładów instalacji odpowiednich dla polskich warunków, omówiono optymalne wykorzystanie i eksploatację energii geotermalnej w ciepłownictwie. Uczestników zapoznano również z możliwościami zastosowania geotermii w innych gałęziach gospodarki, jak np. w rolnictwie, hodowlach wodnych czy przetwórstwie rolno-spożywczym.

Uczestnicy podczas pobytu w Islandii zwiedzili m.in. największą islandzką elektrownię geotermalną – Hellisheiði, elektrociepłownię Svartsengi, Park Zasobów Reykianes, który powstał aby prezentować modelowe wykorzystanie energii geotermalnej czy Błękitną Lagunę – geotermalne uzdrowisko znajdujące się na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii.

Pobyt w Islandii stanowił, jak wyżej wspomniano, część zaplanowanych działań projektowych. W kolejnych miesiącach odbywać się będą eksperckie wizyty studyjne w wybranych miejscowościach w Polsce, które są perspektywiczne z puntu widzenia rozwoju geotermii.

Projekt KeyGeothermal „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” jest działaniem dofinansowywanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy „Energia” Polska. Wartość dofinansowania wynosi około 4 mln zł. Operatorami Programu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast osią działań szkoleniowych kierowanych do grona kluczowych interesariuszy w Polsce jest tematyka w zakresie zasobów geotermalnych, możliwości i sposobów ich prawidłowego udostępniania, eksploatacji, zagospodarowania, korzyści ekologicznych, gospodarczych, społecznych, a także poznawanie przykładów dobrych praktyk. Dzięki międzynarodowemu partnerstwu wiodących instytucji w branży geotermalnej możliwe jest przekazywanie wiedzy i doświadczeń z zakresu geotermii, co może stanowić podbudowę dla kolejnych polskich inwestycji, w tym budowy ciepłowni geotermalnej w Kutnie.

Źródło: ECO Kutno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *