ODETCHNIJ W ŻARACH

Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, a rozwój kogeneracji w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Kolejnym miastem na kogeneracyjnej mapie Grupy Kapitałowej ECO będą Żary.

ECO Kogeneracja podpisała właśnie umowę na wykonanie kolejnego źródła wysokosprawnej kogeneracji. Układ wyposażony w silnik spalinowy gazowy producent: CATERPILLAR typ/model G3516H stanie w Żarach przy ul. Fabrycznej 16 i będzie generował moc elektryczną około 2MWe oraz cieplną na poziomie 2MWt. Wykonawcą nowego źródła energetycznego będzie ENERIA Sp. z o.o., a zakończenie prac przewidziane jest na IV kwartał roku 2022 roku.

Inwestycja warta 7,8 mln złotych zostanie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ECO Kogeneracja pozyskała wsparcie w wysokości 46% całej inwestycji. Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu oraz dzięki wykorzystaniu paliwa gazowego zamiast węgla, efekt redukcji energii pierwotnej to ponad 1500 ton zaoszczędzonego węgla rocznie. Nastąpi również zmniejszenie emisji CO2 o 12,7 ton rocznie.

Realizacja tej inwestycji ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Żar. Włączenie kogeneracyjnego układu produkcyjnego pozwoli na lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych w zakresie od około 30% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co de facto oznacza po prostu wyłączenie kotłowni węglowej w tym czasie.

ECO Kogeneracja i ENERIA podpisały również umowy na szkolenie serwisantów ECO uprawniające do serwisowania silników CATERPILLAR oraz na serwis silników zainstalowanych w źródle kogeneracyjnym w Kutnie do czasu ich modernizacji.

ECO Kogeneracja eksploatuje obecnie gazowe układy kogeneracyjne w Kutnie, Malborku i Tarnobrzegu. W budowie są kolejne układy w Żaganiu, Nowej Soli, Jeleniej Górze i Opolu. Wszystkie dostarczają energię do systemów Grupy Kapitałowej ECO.

Źródło: ECO
Fot. ECO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *