ODWIERT GEOTERMALNY DO OGRZEWANIA AQUAPARKU NA SŁOWACJI

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy w rejonie Koszyc na Słowacji zostanie wykonany odwiert geotermalny, który zostanie wykorzystany do budowy przyszłego aquaparku.

Samorządowy region Koszyce (Košický samosprávny kraj, KSK) rozpoczął prace nad odwiertem geotermalnym, który zostanie wykonany w pobliżu dzielnicy Cizatice (Kosice-okolie). Płyny z odwiertu geotermalnego zostaną wykorzystane do budowy przyszłego aquaparku, choć rozważane są również inne zastosowania. Prace wiertnicze potrwają około sześciu miesięcy.

Planuje się, że wywiercony otwór będzie sięgał na głębokość ok. 2,3 km. Wraz z wierceniami wykonane zostaną również badania hydrologiczne i prace geofizyczne. Oznacza to, że na początku 2022 roku powinny być dostępne takie informacje jak przepływ, temperatura, skład chemiczny i zasoby wód podziemnych.

Wykonawcą projektu zostało konsorcjum firm słowacko-węgierskich, które zostało wybrane w drodze zamówienia publicznego za cenę 1,9 mln euro. Projekt jest finansowany z budżetu regionalnego, którego podział został zatwierdzony dwa lata temu. Do wykonania prac geologicznych zaangażowano również Uniwersytet Techniczny w Koszycach (TUKE).

Nowe szanse dla regionu

Oprócz miejsc pracy, które powstaną dzięki projektowi, region koszycki oczekuje na nowe możliwości rozwoju i turystyki. Zdaniem posła Viktora Duliny „powiat koszycko-kozicki jest jednym z najsłabiej rozwiniętych powiatów. Stopa bezrobocia w gminach wokół planowanego odwiertu wynosi ponad 20%”.

„Odwiert geotermalny przyniesie nowe możliwości zatrudnienia, szczególnie w dziedzinie budownictwa i turystyki” – dodał Dulina. Ludzie czekają na rozwój geotermii w regionie już od 20 lat, jak twierdzi regionalny poseł Martin Smrc.

„Kotlina Koszycka posiada unikalne zasoby geotermalne, które do tej pory nie były wykorzystywane. Dlatego dobrą wiadomością jest to, że proces realizacji odwiertu geotermalnego w pobliżu miejscowości Cižatice rozpoczął się w ciągu ostatnich lat” – powiedział Stanislav Jacko z Instytutu Nauk Geologicznych, Wydziału Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii TUKE. „Region Koszyc ma szansę stać się liderem w wykorzystaniu zielonej energii, jaką jest woda geotermalna znajdująca się pod powierzchnią ziemi”.

W 2009 r. istniały plany rozwoju elektrowni geotermalnej o mocy 3,5 MW w Koszycach, a także istniały długoterminowe plany rozwoju geotermalnego systemu ciepłowniczego w mieście.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *