ODZYSKIWANIE CIEPŁA ZE ŚCIEKÓW OFERUJE NISKOEMISYJNĄ ENERGIĘ Z ODPADÓW

Ciepło pochodzące z oczyszczonych ścieków może zostać wykorzystane do ogrzewania osiedli mieszkaniowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Wielkiej Brytanii. Wykorzystując nadmiar ciepła odzyskanego z oczyszczalni ścieków, około 2 000 domów będzie mogło korzystać z niskoemisyjnego źródła energii.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowym Thames Water a lokalnym samorządem Kingston upon Thames w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii.

Pierwszy tego typu projekt w Anglii, tzw. „poo power”, jest częścią planowanej rewitalizacji osiedla Cambridge Road Estate w Kingston, w tym miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z planami, wymienniki ciepła będą odzyskiwać energię z około jednej trzeciej ścieków końcowych z oczyszczalni ścieków Hogsmill, która obsługuje około 380 000 klientów Thames Water.

Temperatura ścieków, które są podgrzewane podczas kąpieli, gotowania i innych zastosowań, wynosi obecnie około 10-15°C przez cały rok. Po uruchomieniu systemu odzyskiwania ciepła temperatura ścieków zostanie schłodzona, aby zbliżyć się do temperatury otoczenia, a odzyskane ciepło będzie krążyć w sieci lokalnej w temperaturze ponad 65°C.

Jeśli projekt się powiedzie, każdego roku będzie można odzyskać do 7 GWh ciepła, co pozwoli zaoszczędzić około 105 000 ton równoważnika emisji dwutlenku węgla w ciągu szacowanego 30-letniego okresu eksploatacji projektu. Po zainstalowaniu systemu przewiduje się, że sieć grzewcza zostanie rozszerzona o dodatkowe budynki publiczne i komercyjne w centrum miasta Kingston.

„To jest przełomowe. To pierwsze takie rozwiązanie w Anglii i pokazuje, że poważnie podchodzimy do kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla w gminie. To prawdziwa szansa” – powiedziała radna Caroline Kerr, liderka Kingston Council.

Ostateczna decyzja w sprawie projektu ma zapaść w najbliższych miesiącach i jest następstwem szeroko zakrojonych studiów wykonalności przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat, finansowanych zarówno przez rząd centralny Wielkiej Brytanii, jak i Greater London Authority. Finansowanie to obejmowało również wstępne prace projektowe. W międzyczasie firma Thames Water złożyła wniosek o finansowanie kapitałowe od rządu. Formalna decyzja w sprawie tego wniosku o finansowanie ma zapaść w tym miesiącu.

„Odnawialne ciepło z naszej sieci kanalizacyjnej to fantastyczne źródło energii” – powiedziała Sarah Bentley, dyrektor generalny Thames Water. I dodała: „Jesteśmy przekonani, że innowacyjne systemy ciepłownicze, takie jak ten, będą oferować … możliwości zapewnienia, że pozostawimy naszą planetę w lepszym miejscu dla przyszłych pokoleń”.

Odnawialne źródła energii, takie jak bioenergia, wiatr i słońce, generują obecnie około jednej czwartej zapotrzebowania Thames Water na energię elektryczną, co pozwala zaoszczędzić około 40 milionów funtów na kosztach energii każdego roku. Firma dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 roku.

Źródło: CBN
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *