OFERTY WARTE OK. 797 MLN ZŁ WYGRAŁY AUKCJE NA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ

Oferty spółek Energa Kogeneracja, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku, PGE Energia Ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie, warte łącznie ok. 797 mln zł, wygrały aukcję na premię kogeneracyjną.

Premią objęto ok. 3,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 12% wolumenu przewidzianego do wsparcia.

“Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła 5,5 mld zł . Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 28,6 TWh. W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji, która spowodowała, że odrzucono ofertę z najwyższą premią” – czytamy w komunikacie.

Aukcję wygrały cztery jednostki kogeneracji, które będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości ok. 797 mln zł, co stanowi ok. 14,5% całkowitego budżetu aukcji. Środki wypłacane będą w 15-letnim okresie od 2023 roku.

“Premią kogeneracyjną objęto ok. 3,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 12% energii, która mogła zostać objęta wsparciem w ramach aukcji” – podano także.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska, wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 roku 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100% wyższa niż w 2021 r.

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Zgodnie z nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok, przewidziane są jeszcze trzy aukcje. Termin drugiej tegorocznej aukcji CHP prezes URE ogłosi jeszcze w marcu br.

Źródło: URE, CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *