OPEC GRUDZIĄDZ PODSUMOWAŁ MINIONY ROK

Miniony 2022 rok był bardzo trudny dla nas wszystkich, również dla sektora ciepłowniczego, w tym dla spółek z Grupy OPEC. Pandemia i wojna w Ukrainie doprowadziły do poważnych utrudnień w dostępie do węgla oraz do drastycznych wzrostów cen wszystkich paliw. Działania OPEC-u w ubiegłym roku skupiały się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza.

Zeszły rok był dla spółek z Grupy OPEC również pełen nowych wyzwań. Zakończono budowę instalacji oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Łąkowa, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz do spełnienia surowych, wymaganych unijnym prawem, poziomów emisji zanieczyszczeń. Wartość inwestycji wyniosła ponad 64 miliony złotych. W ubiegłym roku rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, gdzie jako paliwo zastosowana będzie luźna słoma. Spółka OPEC uzyskała finansowanie tego projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 100 milionów złotych. Kolejnym wyzwaniem dla Grupy OPEC było wsparcie mieszkańców Grudziądza w dostępie do opału na zimę. Spółka OPEC-BIO włączyła się w miejską akcję dystrybucji węgla z rządowym wsparciem, a wcześniej sprzedawała opał z własnych zasobów.

Ubiegły rok pokazał też duży potencjał spółek Grupy OPEC w zakresie zrealizowanych przyłączeń nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzję o wyborze bezpiecznego ciepła systemowego podejmuje coraz więcej firm, instytucji, wspólnot mieszkaniowych, jak i właścicieli prywatnych. W zeszłym roku spółka przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej 17 obiektów o łącznej mocy ponad 3 MW. Wśród nowych odbiorców znalazło się m.in.: Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Handlu Wiślanego, siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, nowa część Centrum Dystrybucyjnego Rossmann, Przedszkole „Tom Bombadil” oraz obiekty Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni. Oprócz bieżących przyłączeń w 2022 roku spółka OPEC zawarła 27 umów o przyłączenie, gwarantując nowym klientom dostawy ciepła w latach 2023-2025.

Grupa OPEC dąży do ugruntowania swojej pozycji lidera na lokalnym rynku sprzedaży ciepła, zapewniając komfort cieplny mieszkańcom Grudziądza w bezpieczny i ekologiczny sposób. 

Źródło: OPEC Grudziądz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *