OPTYMALIZACJA GEOTERMALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW CIEPŁA

Holenderskie firmy EnerTrans i Yeager Energy nawiązały strategiczne partnerstwo, aby zaoferować wydajne i tańsze, a przede wszystkim niezawodne i niedrogie dostawy ciepła dla przemysłu, przedsiębiorstw, szklarni i konsumentów.

Po zawarciu paryskiego porozumienia klimatycznego w 2015 r. rząd holenderski z niespotykaną dotąd szybkością uchwalił ustawę klimatyczną, ustanowił krajowe porozumienie klimatyczne i system dotacji dla energii odnawialnej. Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 49% w 2030 r. i 95% w 2050 r. (w porównaniu z 1990 r.).

W tym tygodniu holenderska firma Yeager Energy B.V., prowadząca działalność w zakresie energii geotermalnej, ogłosiła nowe strategiczne partnerstwo z EnerTrans również z Holandii. W kwietniu 2020 roku złożyliśmy raport w ramach współpracy z firmą wiertniczą Huisman Geo na początku tego roku. Nowa współpraca łączy doświadczenie w zakresie rozwoju i eksploatacji sieci ciepłowniczej Enertrans z doświadczeniem Yeager Energy w zakresie zintegrowanych doświadczeń powierzchniowych i podpowierzchniowych.

Zastosowanie niskoentalpicznej energii geotermalnej w Holandii koncentruje się na dostarczaniu zrównoważonego ciepła do ogrzewania pomieszczeń (przedsiębiorstw i odbiorców), dostarczaniu ciepłej wody użytkowej oraz wspieraniu niektórych procesów przemysłowych. Znajdują one zastosowanie w środowisku budowlanym (domy, biura i budynki gospodarcze), szklarniach i przemyśle. Wytwarzanie energii geotermalnej nie jest w Holandii możliwe, ponieważ oczekiwane temperatury wody w konwencjonalnych studniach geotermalnych (nie bardzo głębokie) nie przekraczają 100°C.

Zużycie energii cieplnej w Holandii wynosi około 41% całkowitego zużycia energii (energia elektryczna, transport i ogrzewanie łącznie). Większość ciepła zużywana jest w środowisku budowlanym (49%), następnie w przemyśle (41%) i rolnictwie (10%).

Około 95% wszystkich gospodarstw domowych w Holandii używa gazu jako podstawowego źródła ogrzewania, ciepłej wody i gotowania. Tylko 5 % wszystkich gospodarstw domowych w Holandii jest podłączonych do sieci ciepłowniczej, której tylko niewielka część jest rzeczywiście zrównoważona. W związku z tym istnieją tutaj ogromne możliwości budowy i eksploatacji zrównoważonych sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem energii geotermalnej i innych źródeł zrównoważonego zaopatrzenia w ciepło.

Gaz ziemny w Holandii zawsze był stale dostępnym, niezawodnym i bardzo przystępnym cenowo źródłem energii. Oczekuje się, że w procesie przechodzenia od gazu ziemnego do bardziej zrównoważonego źródła energii, to nowe źródło energii będzie równie dostępnym, niezawodnym i przystępnym cenowo źródłem energii.

Yeager Energy wierzy, że inteligentne sieci ciepłownicze (Smart Grids) w połączeniu z energią geotermalną i innymi zrównoważonymi źródłami ciepła mogą zapewnić te funkcje, jeśli zostaną opracowane i eksploatowane jako jeden zintegrowany system w sposób solidny technicznie i efektywny oraz z minimalną ilością technicznych i/lub komercyjnych interfejsów.

Yeager Energy uważa, że aby to osiągnąć, cały łańcuch dostaw ciepła – od źródła (studnie geotermalne i inne zrównoważone źródła ciepła), poprzez transport, dystrybucję i sprzedaż ciepła – musi być rozwijany i eksploatowany jako jeden system techniczny i komercyjny przez jedną stronę. Posiadanie wielu stron o różnych interesach w łańcuchu dostaw energii cieplnej będzie oznaczać więcej powiązań i prawdopodobnie doprowadzi do nieefektywności technicznej i handlowej. Oczekuje się, że takie rozwiązanie zwiększy koszty i wpłynie na dostępność, niezawodność i przystępność cenową.

Yeager Energy jest przekonany, że przyjęcie zintegrowanego podejścia do rozwoju i eksploatacji zrównoważonych sieci ciepłowniczych jest jedynym sposobem na zagwarantowanie dostępności, niezawodności i przystępności cenowej dla swoich klientów.

Celem partnerstwa ogłoszonego w tym tygodniu jest “osiągnięcie większej wydajności i niższych kosztów prowadzących do innowacyjnego, zrównoważonego, a przede wszystkim niezawodnego i przystępnego cenowo zaopatrzenia w ciepło przemysłu, przedsiębiorstw, szklarni i odbiorców. Firmy wspólnie opracują kompletny łańcuch dostaw ciepła stanowiący źródło (geotermalne i inne zrównoważone źródła ciepła), transport i dystrybucję (sieci ciepłownicze), do sprzedaży ciepła”.

O firmie EnerTrans

EnerTrans rozwija i obsługuje projekty związane z ciepłownictwem komunalnym, również dla klientów z najwyższej półki. Obejmuje to modelowanie, projektowanie i budowę sieci ciepłowniczych, jak również transport, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz obsługę klienta. EnertTrans współpracuje ze swoimi spółkami siostrzanymi Energy Engineering Solutions (EES) Holland B.V. i Nijkamp Energiedistributie B.V.

O Yeager Energy

Yeager Energy posiada szereg koncesji na poszukiwania geotermalne, które są przedmiotem wniosku i obecnie ocenia znaczną liczbę dodatkowych możliwości w zakresie energii geotermalnej. Yeager Energy posiada możliwości w zakresie poszukiwania, oceny, rozwoju, eksploatacji i utrzymania projektów dotyczących energii geotermalnej (technicznych i nietechnicznych). Yeager Energy jest zatwierdzonym operatorem geotermalnym.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *