ORSTED PODPISUJE UMOWĘ Z DANFOSS

Orsted podpisał umowę z duńskim producentem Danfoss na 27MW mocy w morskiej farmie wiatrowej Horns Rev 2.

Szef regionu na Europę kontynentalną Rasmus Errboe powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z Danfossem, który jest jedną z coraz większej liczby firm podejmujących świadomy wybór zakupu energii odnawialnej. To nasza pierwsza umowa CPPA dla morskiej farmy wiatrowej, która pochodzi z dotacji i widzimy duży potencjał dla tych aktywów w późnym okresie eksploatacji, aby zapewnić stabilne przychody dla Orsted, umożliwiając nam podjęcie większego ryzyka w innym miejscu naszego portfela inwestycyjnego w ramach naszego planu inwestowania 200 mld DKK (26,9 mld euro) w zieloną energię w latach 2019-2025.”

Danfoss senior vice president i szef usług globalnych Torben Christensen powiedział: „Poprzez podpisanie tej korporacyjnej umowy CPPA, pokrywamy całe nasze zużycie energii elektrycznej w naszych fabrykach w Danii i Niemczech za pomocą morskiej energii wiatrowej równej 25% naszego globalnego zużycia energii elektrycznej. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować nasz ambitny cel w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w 2030 roku, a jednocześnie kontynuować rozwój firmy Danfoss. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zdekarbonizujemy naszą działalność i udowodnimy, że ‘zielony wzrost’ jest rzeczywiście możliwy”.

Cel firmy Danfoss, aby stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla w skali globalnej w 2030 roku, jest zbudowany na trzech głównych strategiach.

Po pierwsze, Danfoss nadal inwestuje w energooszczędne rozwiązania znacznie obniżające zużycie energii cieplnej i elektrycznej we wszystkich fabrykach na całym świecie.

Po drugie, Danfoss będzie poszukiwał możliwości podłączenia swoich fabryk do lokalnych sieci ciepłowniczych w celu zakupu ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii, a tym samym stopniowego wycofywania się ze stosowania gazu ziemnego i innych paliw kopalnych, ale także w celu odzyskiwania nadmiaru ciepła z procesów produkcyjnych Danfossa i wprowadzania go z powrotem do sieci ciepłowniczej – co często określa się mianem “sector coupling”.

Po trzecie, Danfoss chce kupować ekologiczną energię elektryczną od profesjonalnych partnerów, takich jak Orsted, którzy mogą zagwarantować, że energia ta pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Dzięki umowie z Orsted, obejmującej wszystkie fabryki Danfossa w Danii i Niemczech, Danfoss może zrównoważyć emisję dwutlenku węgla odpowiadającą około 31 000 ton rocznie lub około 12% całkowitej emisji firmy w zakresie 2, zgodnie z protokołem Green House Protocol, który reguluje rozliczanie emisji dwutlenku węgla na całym świecie.

Źródło: reNews
Fot. Danfoss

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *