OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI NOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY DPS W OSTROWINIE

Niemal półtora miliona złotych kosztowała przebudowa sieci ciepłowniczej przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Odbioru robót remontowo-budowlanych przebudowanej sieci ciepłowniczej przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie dokonano pod koniec września. Inwestycja sfinansowana była w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 113 600 zł, zaś całkowita wartość inwestycji to 1 462 820,80 zł.

Prace budowlano-remontowe polegały na wymianie całości sieci ciepłowniczej pomiędzy kotłownią a budynkami PDPS w Ostrowinie. Ponieważ stara instalacja posiadała bardzo słabą izolację termiczną z wełny mineralnej, izolacja z wełny mineralnej po wielu latach użytkowania praktycznie nie funkcjonowała. Rury doprowadzające ciepłą wodę do ogrzewania były w znacznym stopniu skorodowane. Efektem stanu technicznego sieci były bardzo częste awarie i konieczność wykonywania prac związanych z ich usuwaniem. Nowa sieć została wykonana z rur preizolowanych, które zapewniają utratę energii na poziomie 1-2%.

Podczas modernizacji utworzono na każdym z budynków węzeł cieplny. Zapewnia on dodatkowe oszczędności, gdyż całkowicie eliminuje zewnętrzną linię cyrkulacyjną, która generowała większość strat energii. Utworzenie węzłów pozwoliło na przeniesienie produkcji ciepłej wody użytkowej bezpośrednio na budynki, co wpłynęło na kolejną eliminację utraty energii.

Każdy z węzłów sterowany jest automatycznie poprzez sterownik z czujnikiem pogodowym. Dzięki temu każdy z budynków może być dostosowany do indywidualnych potrzeb ogrzewania.

Podczas prac związanych z wymianą sieci ciepłowniczej stwierdzono, że rurociąg zimnej wody użytkowej jest również w bardzo złym stanie technicznym i wymaga wymiany. Wymiana rurociągu zimnej wody odbyła się przy okazji wymiany sieci ciepłowniczej, co zmniejszyło późniejsze ewentualne wydatki o koszty wykopów.

Dodatkowo wymienione zostały pompy transportujące czynnik cieplny na kotłowni. Stare były zużyte w stopniu znacznym, a ich regeneracja byłaby ekonomicznie nieopłacalna. Nowe pompy są produktem nowoczesnym, z zainstalowanym falownikiem, który dostosowuje cykl pracy do zapotrzebowania. Pozwala on zyskać nawet do 80% oszczędności na energii elektrycznej, co przy prognozowanym wzroście cen energii elektrycznej pozwoli na spore roczne oszczędności.

Wymieniono ponad 781 m rurociągu ciepłowniczego preizolowanego z systemem alarmowym i lokalizującym przecieki oraz ponad 340 m instalacji wodociągu. Powstało 11 węzłów cieplnych w 10 budynkach, każdy sterowany indywidualnie i automatycznie zewnętrznym czujnikiem pogodowym. Wymienione zostały dwie pompy obiegowe na głównej sieci C.O. w budynku kotłowni na nowoczesne energooszczędne z falownikami.

Modernizacja pozwoli przede wszystkim wygenerować spore oszczędności na zużywanym oleju opałowym oraz zapewni stabilną pracę sieci i jej bezawaryjną eksploatację na kolejne lata użytkowania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *