OTWARCIE BLOKU BIOMASOWEGO NUMER DWA W ELEKTROWNI KONIN

W piątek 24 czerwca odbyło się otwarcie bloku biomasowego w Elektrowni Konin. Marszałek Marek Woźniak oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w uroczystości otwarcia bloku biomasowego w Elektrowni Konin. To jedna z najważniejszych zielonych inwestycji w Wielkopolsce – informuje CIRE.

Chcemy być w awangardzie zielonego ładu – mówił marszałek Marek Woźniak podczas inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, które odbyło się pod koniec 2019 r. Już rok wcześniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaczął uczestniczyć w poszukiwaniu partnerów zaangażowanych w promocję i rozwój technologii, opartych na zastosowaniu wodoru. Delegacje złożone z przedstawicieli władz regionu, nauki oraz przedsiębiorców odwiedzały m.in. Japonię, Niemcy, Hiszpanię, Australię i Niderlandy.

Wynikiem tych prac była podpisana 5 lipca 2021 r. deklaracja o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, której sygnatariusze potwierdzili gotowość do współpracy na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe.

Stabilnym źródłem i dostawcą wodoru ma być konińska spółka ZE PAK, która będzie wytwarzać energię wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma przechodzi obecnie zieloną transformację. Pod koniec 2021 r. otrzymała od Marszałka Województwa pozwolenie na prowadzenie instalacji do spalania paliw i produkcji wodoru. Jest to pierwsze pozwolenie tego typu wydane w Wielkopolsce.

Jedną z inwestycji zmierzających do realizacji strategii spółki było przystosowanie istniejącego kotła węglowego, zlokalizowanego na terenie elektrowni Konin, do spalania biomasy.


Otwarcie bloku biomasowego nr 2 (kotła K-7) odbyło się w piątek 24 czerwca.

To bez wątpienia historyczne wydarzenie, bo dokonująca się na naszych oczach transformacja na pewno odegra w naszym życiu i w dziejach świata kluczową rolę – mówił Marszałek Marek Woźniak i zauważył, że choć wojna na Ukrainie zwolniła w Europie proces odchodzenia od gospodarki opartej na węglu do zielonej energii, jednak ocieplenie klimatu nadal stanowi realne zagrożenie.

Tym większa nasza duma, że to w Wielkopolsce realizuje się konsekwentnie tę strategię. Stanowimy niejako poligon doświadczalny, gdzie trwają procesy przekształcania energetyki w tę zieloną, a które jednocześnie generują, niestety, trudne procesy społeczne. Wiem, że dla tych, którzy są tu zakorzenieni od wielu, wielu dziesięcioleci ta historia ma swój smutny wymiar, ponieważ czas budowania całego potencjału cywilizacyjnego i osobistego często na węglu odchodzi w przeszłość – dodał.

Marszałek wyjaśnił: że przekształcenia zielonej transformacji z wykorzystaniem funduszu Unii Europejskiej rozpoczną się realnie w przyszłym roku.

Myślę, że do końca roku poznamy już decyzje, które dadzą nam konkretne narzędzia wsparcia przemian społecznych, towarzyszących transformacji – powiedział i podkreślił nieuchronność zachodzących zmian.

Wszyscy powinni sobie uświadomić, jak one są ważne dla naszego życia i dla jego trwania w najbliższych dziesięcioleciach – dodał Marek Woźniak.

Trudno znaleźć w Polsce lepsze miejsce, żeby rozmawiać o transformacji energetycznej niż Elektrownia Konin – zauważył Piotr Woźny, prezes ZE PAK, który przypomniał, że właśnie tutaj w 1959 r. powstała pierwsza w kraju systemowa elektrownia na węgiel brunatny.

Po 63 latach po tym węglu nie ma już ani śladu – nie ma drugiego takiego miejsca na mapie energetycznej Polski, które zaczynałoby od węgla brunatnego, a potem zamieniło go w całości na zieloną energię – elektryczną i cieplną – powiedział.

Zwrócił też uwagę na fakt, że transformacja energetyczna ZE PAKU spowodowała, że w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim Wielkopolska Wschodnia jest postrzegana jako region, w którym ludzie potrafią przeprowadzić swój przemysł od gospodarki opartej na węglu do odnawialnych źródeł energii.

Dzisiaj udało się nam oddać do użytku drugi kocioł biomasowy w Elektrowni Konin – mamy teraz w sumie 100 MB mocy energetycznej i jest to w 100 proc. OZE – nie używamy już w ogóle węgla brunatnego – powiedział Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe produkuje energię elektryczną oraz pełni funkcję rezerwowego źródła ciepła dla działającego już obecnie bloku biomasowego, zasilającego w ciepło Konin.

Dzięki dostawom zielonego ciepła z tego źródła system ciepłowniczy w Koninie należy do jednego z niewielu efektywnych systemów ciepłowniczych w Polsce.

Zmodernizowane bloki biomasowe wykorzystane będą również przy produkcji zielonego wodoru z elektrolizerów, które zostaną zainstalowane na terenie Elektrowni Konin.

Instalacja ta posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy.

Produkowany wodór ma być, poprzez magazyny mobilne, dostarczany do stacji tankowania pojazdów w wielu miejscach kraju.

Przypomnijmy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje obecnie dwa projekty w ramach WRPO 2014+ w obszarze tematyki wodorowej. „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” obejmuje budowę i wspieranie marki regionalnej opartej o technologie niskoemisyjne, w których nośnikiem energii jest wodór. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej dzięki stworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej.

Celem drugiego projektu pn. „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” jest podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i instytucji sektora nauki poprzez wsparcie w prowadzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii nisko- i zeroemisyjnych, w szczególności dotyczących możliwości wykorzystywania wodoru jako nośnika energii. W ramach projektu realizowana jest inicjatywa „Szkoły Wodorowej” służąca budowie przyszłych kadr dla tego wymagającego sektora gospodarki.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *