PEC CIECHANÓW Z NOWYMI INWESTYCJAMI

Dziś podpisana została umowa na budowę elektrociepłowni na biomasę z turbiną parową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – firmą “Energika” Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. Umowa na prace budowlane wartości 48,7 mln zł.

Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” finansowany jest między innymi z środków unijnych i krajowych uzyskanych w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wysokość dotacji wynosi ok. 39 %, resztę środków uzupełnia pożyczka i środki własne. Elektrociepłownia powstanie na terenie obecnej Centralnej Ciepłowni. Moc kotła parowego to 11 MWt, moc turbiny 1,1 MWe.

W ramach samego projektu 1.6.1 realizowana jest już budowa kogeneracji gazowej agregat o mocy 0,99 MW oraz agregat o mocy 1.86 MW przez firmę “Eneria”. Trwa etap budowy pierwszego agregatu, realizowany jest montaż przyłączy, prace ziemne oraz montaż zbrojenia pod płytę fundamentową. W siedzibie Wykonawcy trwa etap prefabrykacji kontenera kogeneracyjnego i realizowana jest dostawa silnika. Budowa drugiego agregatu ma rozpocząć się w połowie roku 2021. Wartość projektu kogeneracji gazowej to ponad 12 mln zł.

Dzięki tym inwestycjom ograniczy się udział energii cieplnej wytwarzanej z węgla na rzecz energii wytwarzanej z OZE i sieć ciepłownicza w Ciechanowie uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej. Ograniczy to również wpływ dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła. Dodatkowo Spółka zwiększy istotnie swoje możliwości wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie Spółka eksploatuje jeden agregat kogeneracyjny na gaz oraz kupuje ciepło z turbiny gazowej od dostawcy przemysłowego.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne to modernizacja sieci ciepłowniczych w ramach projektu pn. “Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła” działania finansowane dotacją na poziomie 85 % z programu unijnego zarządzanego przez NFOŚiGW Poddziałanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektu do realizacji w latach 2021-2023 to ponad 12 mln zł. W tym roku realizowane są cztery sieciowe zadania inwestycyjne. Trzy z nich dotyczą dezagregacji węzłów grupowych na węzły indywidualne z wymianą sieci kanałowej na preizolowaną. Czwarte przedsięwzięcie dotyczy wymiany odcinka 0,5 km sieci kanałowej na preizolowaną wraz z przyłączami. Powyższe zadania realizuje firma “Foxan”.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *