PEC W GÓRZE REDUKUJE EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ

NFOŚiGW dofinansuje ok. 1,6 mln zł dotacji i niskooprocentowanej pożyczki ze środków własnych przedsięwzięcie pn. Modernizacja instalacji odpylania kotłowni węglowej wraz z wymianą komina. Inwestycję przeprowadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Górze. Działanie uczyni produkcję ciepła z paliwa węglowego bardziej ekologiczną i tańszą, nie ograniczając jednocześnie mocy ciepłowni.

Przewidziany przez beneficjenta zasadniczy rezultat środowiskowy w projekcie, to: redukcja emisji pyłów do atmosfery (nawet o 80% tj. 8,13 ton/rok). Zmniejszona zostanie też emisja zanieczyszczeń takich jak: tlenek azotu (o 0,52 ton/rok) i dwutlenek siarki (o 1,30 ton/rok). Wszystko to wpłynie na poprawę lokalnej jakości powietrza. Obniżeniu ulegnie jednocześnie jednostkowe zużycie energii pierwotnej, co przekładać się będzie na istotną redukcję emisji CO2 do atmosfery. W tle pojawia się również ekonomiczny motyw inwestycji, którym jest obniżenie kosztów funkcjonowania zakładu.

Od strony technicznej ww. efekty zostaną uzyskane dzięki modernizacji istniejącej kotłowni węglowej (3 kotłów wodnych węglowych typu KR o wydajnościach odpowiednio 1,86; 1,86 i 2,9 MWt). Inwestycja umożliwi dalszą eksploatację kotłów węglowych z uwzględnieniem wchodzących w życie w 2025 r. wymagań emisyjnych. Finansowana ze środków NFOŚiGW modernizacja obejmie przede wszystkim poprawę sprawności kotłów wodnych poprzez ograniczenie straty wylotowej spalin (zabudowa dodatkowych powierzchni ogrzewalnych). Nastąpi również zabudowa cyklonów i filtrów workowych, co spowoduje ograniczenie emisji pyłu poniżej 50mg/ Nm3. Przewidziano także wymianę wspólnego komina, co jest niezbędne przy zabudowie dodatkowych urządzeń odpylających z nowymi trasami kanałów spalin.

Umowy pozwalające na dofinansowania przedsięwzięcia (z programu priorytetowego NFOŚiGW Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż) zostały podpisane 17 września br. Inwestycja w całości zostanie zakończona w lutym 2022 r. Jej koszt całkowity sięgnie ok. 1,9 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *