PGE EC DZIELI SIĘ CIEPŁEM W LUBLINIE

PGE Energia Ciepła wspiera odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu “Dzielimy się ciepłem”. Pomoc finansową drugi raz z rzędu uzyskały dwa lubelskie szpitale. Beneficjenci otrzymali czeki na łączną kwotę 30 tysięcy złotych.

Ze wsparcia skorzystały: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków jest największym w mieście producentem ciepła i energii elektrycznej, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Identyfikujemy się z miejscem naszego funkcjonowania, dostrzegamy lokalne potrzeby i zapewniamy realne wsparcie podmiotom, które są w trudnej sytuacji finansowej. Program przynosi wymierne korzyści – dzięki uczestnictwu w nim pomagamy potrzebującym instytucjom w Lublinie pokryć rachunki za ciepło i ciepłą wodę użytkową – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

– W imieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie dziękuję serdecznie za ponowne wsparcie ze strony PGE Energia Ciepła i chęć dotowania jednostek ochrony zdrowia, które często potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego i szukają różnych rozwiązań w tym zakresie. Doceniamy troskę PGE Energia Ciepła o lubelskie placówki ochrony zdrowia. Cieszymy się, że darowizna trafiła do naszej jednostki, która w dużym stopniu zabezpiecza potrzeby zdrowotne mieszkańców naszego regionu – mówi Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Piotr Matej.

W imieniu pacjentów oraz personelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pragnę serdecznie podziękować za wsparcie finansowe udzielone przez PGE Energia Ciepła. Otrzymana pomoc finansowa pozwoli nam pokryć zobowiązania wobec Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pragnę dodać, że jest to już kolejna darowizna otrzymana od PGE Energia Ciepła – podkreśla Tadeusz Duszyński, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Dzielimy się ciepłem

Program “Dzielimy się ciepłem” ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Historia inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz. Od 2019 r. lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W 2020 r. w ramach programu PGE Energia Ciepła wsparła 29 organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego i niosących pomoc potrzebującym na łączną kwotę 427 tys. zł. Z kolei w 2019 r. dla potrzebujących przekazano kwotę 300 tys. zł.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *