PGE EC DZIELI SIĘ WIEDZĄ DOT. ITPOE

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE była partnerem XIII Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie zorganizowanej przez wydawnictwo „Nowa Energia” w dniach 24-25.02.2021. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania wiedzy i doświadczeń, jakie posiada spółka w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zlokalizowana w Rzeszowie należy do PGE Energia Ciepła. Instalacja od 2018 roku z powodzeniem produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic. W tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy II linii produkcyjnej.

Umiejętności zdobyte zarówno podczas samej budowy instalacji Rzeszowie, jak i doświadczenie nabyte w trakcie jej eksploatacji, dały podstawy do podjęcia decyzji o zrealizowaniu kolejnej takiej inwestycji w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Realizowana instalacja będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Bełchatowa, korzystających z ciepła systemowego, spełniając przy tym rygorystyczne europejskie wymagania środowiskowe. Inwestycja ta jest też elementem transformacji energetycznej kompleksu górniczo – energetycznego Bełchatów.

Instalacje Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii to jeden z kierunków, który jako PGE Energia Ciepła będziemy rozważać, tam, gdzie takie inwestycje będą potrzebne i opłacalne. Dlatego przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji było dla nas oczywistą decyzją. Nasi eksperci biorący udział w konferencji mieli okazję zabrać cenny, bo poparty doświadczeniem, głos w dyskusji dotyczącej między innymi zastosowania nowoczesnych technologii w instalacjach wykorzystujących odpady komunalne jako paliwo – podsumował Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podczas konferencji zostały poruszone tematy związane z regulacjami prawnymi, finansowaniem i stosowaniem nowoczesnych technologii w termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych. Nie zabrakło też dyskusji na temat ochrony środowiska i dalszych kierunków działania w zakresie gospodarowania odpadami.

Eksperci PGE Energia Ciepła prezentowali ITPOE jako systemowe źródło ciepła i energii elektrycznej. Spółka, realizując inwestycje ITPOE, stosuje technologię opartą na dwóch kotłach z rusztami skośnymi, schodkowymi, wyposażonym w turbinę parową i generator elektryczny, a także dedykowaną instalację oczyszczania spalin. Takie rozwiązania są sprawdzone i działają w wielu miejscach na świecie, a co najważniejsze są bezpieczne dla środowiska. Co istotne, te instalacje nie emitują uciążliwych zapachów – gdyż stosowane rozwiązanie (podciśnienie w hali rozładunkowej), uniemożliwia ich wydostawanie się na zewnątrz. Instalacja w trakcie eksploatacji do minimum ogranicza emisję tlenków siarki, azotu oraz pyłów co wpływa na poprawę powietrza w regionie, gdzie jest zlokalizowana. Dodatkowo instalacje termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów powoduje, że instalacja ITPOE jest ściśle związana z otoczeniem, wpływając na jego ekosystem.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *