PGE EC/GPEC: PAKIET UMÓW NA RZECZ ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI I GWARANCJI DOSTAW CIEPŁA

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, największy w Polsce wytwórca ciepła sieciowego, i Grupa GPEC, największa na Pomorzu grupa spółek ciepłowniczych, podpisały kolejny pakiet umów wieloletnich na rzecz zwiększenia dostępności i gwarancji dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Gdańska i Sopotu. Wzmacniając współpracę, partnerzy potwierdzają swoją troskę o bezpieczeństwo energetyczne gmin oraz komfort życia obecnych mieszkańców Gdańska i Sopotu. Umowy zostały zawarte na lata 2022-2026.

Dla aglomeracji trójmiejskiej ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej to optymalny sposób zapewnienia potrzeb cieplnych jego mieszkańcom. Dynamiczny rozwój Trójmiasta wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło. Proces ten wymaga skoordynowanego rozwoju infrastruktury zarówno producenta, jak również dystrybutora w wieloletniej perspektywie. Priorytetem PGE Energia Ciepła i Grupy GPEC jest bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, którzy korzystają z miejskiego ciepła, produkowanego przez Elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Gdańsku, a dostarczanego przez dystrybutora Grupę GPEC.

Dostęp do ciepła sieciowego jest jednym z czynników wpływających na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój miasta, poprawiający jakość powietrza w regionie, a także jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i przedsiębiorstw. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła może docierać sieciami GPEC do coraz większej liczby mieszkańców Gdańska i Sopotu – podkreśla Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Współpraca z Grupą GPEC jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającego się Gdańska – wyjaśnia Elżbieta Kowalewska.

Dwa przedsiębiorstwa – system ciepłowniczy oplatający cały Gdańsk i Sopot

Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza stanowią jeden system ciepłowniczy. Ważna jest nie tylko współpraca na poziomie strategicznym, ale także ta codzienna w zakresie obsługi technicznej.

Podstawą zapewnienia bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie pracy systemu ciepłowniczego jest odpowiednie planowanie jego pracy. Priorytetem jest zawsze pokrycie zapotrzebowania odbiorców na ciepło. Dzięki operacyjnej współpracy z GPEC jesteśmy w stanie elastycznie i szybko reagować na zmiany pogody lub w razie niespodziewanych zdarzeń – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Ekologicznie i nowocześnie

Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dla miast takich jak Gdańsk i Sopot, w których przez dekady funkcjonowały indywidualne piece węglowe i osiedlowe ciepłownie, to jedno z bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Dzięki ścisłej i długofalowej współpracy z wytwórcą ciepła, Grupa GPEC zlikwidowała w ostatnich latach wszystkie tradycyjne ciepłownie węglowe na terenie Gdańska i przyłączyła mieszkańców do sieci ciepłowniczej. Tylko w latach 2017-2022 to potężny wpływ na jakość powietrza, jakim oddychają mieszkańcy, przekraczający ponad 30 tys. ton CO2 mniej.

Energetyka się zmienia, a klienci są coraz bardziej świadomi zmian klimatycznych i oczekują od nas nowych rozwiązań, odchodzenia od emisyjności. Przy współpracy z PGE Energia Ciepła z roku na rok ograniczamy ją coraz bardziej. W Gdańsku nie mamy już żadnej ciepłowni węglowej, pracujemy wciąż nad efektywnością energetyczną dostaw ciepła, od 2014 roku wybudowaliśmy ponad 100 km nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej – podkreśla Marcin Lewandowski, prezes zarządu GPEC.

Plany inwestycyjne PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła stoi obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 70 proc. W Elektrociepłowni Gdańskiej już w tym sezonie grzewczym zacznie działać nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa. Będzie to kotłownia składająca się z dwóch kotłów olejowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch elektrodowych o mocy 35 MWt. Nowe kotły elektrodowe będą zasilane energią elektryczną wyprodukowaną w gdańskiej elektrociepłowni. Będzie to pierwsze takie wdrożenie w Polsce, ale zapewne nie ostatnie. Rozważane jest także zainstalowanie pomp ciepła jako jednej z zielonych technologii.

GPEC kompleksowo dla mieszkańców

Zmiana współczesnego odbiorcy usług ciepłowniczych spowodowała, że działania Grupy GPEC od kilku lat muszą wykraczać poza branżę. – Klienci i otoczenie są w ciągłej zmianie. Ceny paliw rosną z dnia na dzień, wystrzeliły ceny tzw. certyfikatów. To wszystko powoduje, że musimy się zmieniać dla klientów. Wspólnym mianownikiem tych zmian jest szeroko rozumiany komfort zapewniany zarówno przez dostawy ciepła, jaki i usługi wewnątrz budynku takie jak Facility Management – wyjaśnia Marcin Lewandowski, prezes zarządu GPEC. – Mimo dywersyfikacji biznesu niezawodne i efektywne dostawy ciepła to nasz priorytet. Są one możliwe każdego dnia dzięki długofalowej współpracy z PGE Energia Ciepła na polu technicznym i operacyjnym – dodaje Lewandowski.

Umowy między PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże a Grupą GPEC określają warunki współpracy i parametry dostaw ciepła na lata 2022 – 2026. Ich bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy Gdańska i Sopotu, którzy mają tym samym zagwarantowane bezpieczeństwo dostaw i przesyłu ciepła, a także ciągłego i nieprzerwanego rozwoju sieci ciepłowniczej.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *