PGE EC I KPEC WSPÓLNIE ROZBUDUJĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ W BYDGOSZCZY

Bydgoska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE i Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 20 lipca br. zawarły umowę, której celem jest rozwój lokalnego rynku ciepła w Bydgoszczy. Rozszerzenie współpracy pomiędzy spółkami, umożliwi dostęp do ciepła sieciowego większej liczbie mieszkańców.

Priorytetem zarówno bydgoskiej elektrociepłowni, jak i Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy jest zagwarantowanie mieszkańcom i instytucjom stabilnego i ciągłego dostępu do ciepła sieciowego. Zawarta umowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta Bydgoszczy. Rozbudowa sieci ciepłowniczej to również ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska, co będzie miało korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Bydgoszcz od lat podejmuje szereg działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Są to zarówno działania edukacyjne, jak i dotacje dla gospodarstw domowych na rzecz likwidacji pieców węglowych. Realizujemy różne projekty międzynarodowe, których celem jest walka ze smogiem i jego skutkami oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez chociażby termomodernizację budynków publicznych. Jednocześnie dążymy do zasilania miasta czystą energią, dlatego stawiamy na rozwój fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. Umowa pomiędzy PGE Energia Ciepła a Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej wpisuje się w nasze działania, gdyż pozwoli na dalszy rozwój sieci ciepłowniczej i tym samym zaproponowanie mieszkańcom kolejnych osiedli na skorzystanie z ciepła systemowego, co zdecydowanie wpływa na ograniczenie niskiej emisji w mieście – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zobowiązały się do maksymalizacji przyłączeń obiektów do istniejącej i rozbudowywanej miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozszerzona współpraca jest potwierdzeniem dobrej współpracy pomiędzy spółkami i miastem.

Będąc liderem rynku ciepła w Polsce wyznaczamy nowe kierunki działania dla branży. Nieustannie rozwijamy się, inwestując w nowe instalacje i modernizując istniejące, zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Jako producent ciepła i energii elektrycznej jesteśmy nierozerwalną częścią miast, w których prowadzimy działalność i uczestniczymy w ich transformacji energetycznej, przechodząc na paliwo gazowe. Nasze działania wpływają na poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji przekłada się na zdrowie mieszkańców. Dzisiejsze podpisanie umowy pomiędzy naszą spółką a KPEC jest dowodem dobrej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego Bydgoszczy – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zarówno PGE Energia Ciepła, jak i bydgoski KPEC zgodnie deklarują wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła w Bydgoszczy. Rozbudowa obecnie istniejącej sieci ciepłowniczej, w tym budowa ciepłociągów i przyłączy przyczyni się do rozszerzenia i pozyskania nowych odbiorców ciepła pochodzącego z sieci zasilanej przez PGE Energia Ciepła.

Jednym z poważniejszych problemów miast jest zanieczyszczenie powietrza wynikające z niskiej emisji. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza. W perspektywie najbliższych lat w bydgoskim Oddziale PGE Energia Ciepła zostaną przeprowadzone projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych. Inwestycje zapewnią optymalną efektywność ekonomiczną dla bydgoskiego systemu ciepłowniczego, w tym w dużym stopniu poprawę jakości powietrza – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Dla KPEC Spółka z o.o. nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza na obszarze Bydgoszczy, poprzez przyłączanie możliwie dużej liczby odbiorców oraz budowę nowych elementów i modernizację istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Stale dążymy do rozbudowy sieci ciepłowniczych, warto jednak nadmienić, że w Bydgoszczy jest wiele miejsc, gdzie sieć ciepłownicza KPEC istnieje a przyłączenie odbiorców możliwe jest niemal „od ręki“, do czego zachęcamy. Wspólne działania dla osiągnięcia założonego celu są zawsze bardziej efektywne niż praca samodzielna, dlatego tym bardziej wyrażamy zadowolenie z rozszerzonej przez nasze podmioty współpracy dla dobra Bydgoszczan – powiedział Andrzej Baranowski, prezes zarządu KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Segment ciepłownictwa jest obecnie w okresie głębokiej transformacji. Znalazło to odzwierciedlenie w ogłoszonej w ubiegłym roku Strategii Grupy PGE. W myśl jej założeń do 2030 r. w produkcji ciepła planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero i niskoemisyjnych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *