PGE EC I POLIMEX MOSTOSTAL – UMOWA NA BUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ W RZESZOWIE

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE konsekwentnie realizuje działania zmierzające do zmiany swoich aktywów w kierunku zero i niskoemisyjnych. Spółka podpisała umowę z Polimex Mostostal na realizację nowej kotłowni gazowej w rzeszowskiej elektrociepłowni. Projekt ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku.

Budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy, która została podpisana 5 sierpnia 2021 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. a konsorcjum firm POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej w I kwartale 2023 roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

Dzięki temu już za dwa lata z rzeszowskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w sposób ekologiczny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście, a także na zdrowie mieszkańców.

Aktualnie w rzeszowskiej elektrociepłowni w 80% paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest gaz ziemny, a 14% udaje się odzyskać z przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Jedynie 6% energii pierwotnej produkowanej jest z węgla kamiennego. Po oddaniu do użytku kotłowni gazowej, czyli od 2023 roku planowane jest całkowite odejście od wykorzystywania węgla jako paliwa.

Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Rzeszowie to bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. Miks energetyczny Polski ulega zmianie. To właśnie źródła gazowe stają się realną opcją zastąpienia bloków węglowych. Kotłownia gazowa w rzeszowskiej elektrociepłowni zagwarantuje produkcję ciepła i energii elektrycznej w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. Projekt budowy kotłowni gazowej jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju naszej elektrociepłowni. Zastosowanie nowoczesnej technologii, wysokosprawnych urządzeń oraz niskoemisyjnego paliwa w kotłowni gazowej, pozwoli na produkcję ciepła w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska. Po przekazaniu tej inwestycji do eksploatacji do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone z niskoemisyjnych źródeł – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal od lat specjalizuje się w realizacji obiektów budownictwa energetycznego. Nowe źródło ciepła jakie zbudujemy w Rzeszowie to kolejny projekt energetyczny jaki Polimex realizuje dla Grupy PGE. Jestem przekonany, że będzie to również nasz kolejny wspólny sukces – powiedział Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A.

Kotłownia gazowa będzie składać się z 6-ciu identycznych kotłów o mocy minimum 31 MWt każdy, które będą wyposażone w niskoemisyjne palniki gazowe. Kotły wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MWt. Kotłownia gazowa będzie wyposażona w urządzenia zapewniające wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Nowoczesna kotłownia zastąpi obecnie funkcjonujące cztery kotły węglowe WR – 25 (rusztowe) oraz dwa WP – 120 (pyłowe).

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *