PGE EC MECENASEM FILHARMONII GORZOWSKIEJ

PGE Energia Ciepła drugi rok z rzędu wspiera Filharmonię Gorzowską, obejmując swym mecenatem wydarzenia artystyczne w 2021 roku. Wsparcie Filharmonii Gorzowskiej to ważny wkład PGE Energia Ciepła w rozwój życia kulturalnego regionu.

Filharmonia Gorzowska to najmłodsza instytucja kultury w Gorzowie Wielkopolskim i jedna z najmłodszych filharmonii w Polsce. Kilka dni temu obchodziła jubileusz 10-lecia powstania. Szybko stała się jednak popularna wśród melomanów z całego regionu. Na jej scenie mogliśmy zobaczyć m. in. Krzysztofa Pendereckiego, Leszka Możdżera, Thomasa Hampsona, czy też Ludovico Einaudiego.

PGE Energia Ciepła wspiera kulturę wysoką, co stanowi ważny element naszego zaangażowania w rozwój polskiej kultury. To dla nas zaszczyt, że w tych trudnych czasach możemy kolejny rok wspierać także Filharmonię Gorzowską. Mamy nadzieję, że dzięki temu pomożemy powiększyć grono gorzowskich melomanów. Cieszymy się również, że publiczność ma już możliwość bezpośredniego uczestniczenia w koncertach – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Umowa pomiędzy PGE Energia Ciepła, a Filharmonią Gorzowską obejmuje wszystkie koncerty, które odbędą się do końca 2021 roku, pikniki Chopinowskie oraz Muzyczne Raczkowanie – program edukacyjny skierowany dla przyszłych rodziców oraz dzieci do lat 4.

Termin podpisania umowy zbiega się z ponownym otwarciem sali koncertowych. Po ponad dwumiesięcznej przerwie wracają koncerty z udziałem publiczności. Ostatni raz widzowie mieli możliwość uczestniczenia w muzycznych wydarzeniach na żywo w połowie marca. Od tego czasu melomani mogli doświadczać muzycznych wrażeń jedynie za pomocą kanałów internetowych.

Jest nam niezwykle miło, że kolejny rok otrzymujemy tak znaczące wsparcie ze strony PGE Energia Ciepła. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. To realna pomoc w realizacji koncertów i wydarzeń edukacyjnych w Filharmonii Gorzowskiej oraz ważny wkład w budowanie coraz szerszej publiczności i odbiorców naszych działań . Dzięki takiej współpracy możemy z większym rozmachem realizować naszą misję – powiedziała Joanna Pisarewicz, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.

Pierwszy koncert po przerwie w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się 28 maja o godz. 19:00. Będzie to koncert kameralny „Klasycznie, po wiedeńsku”, podczas którego usłyszymy kompozycje Mozarta oraz Reicha. Kolejnym koncertem z udziałem publiczności będzie urodzinowy koncert familijny „Rozśpiewany kapelusz”, który zaplanowano na niedzielę 30 maja o godz. 12:00. Odbędzie się on na Placu Sztuk przed Filharmonią Gorzowską.

PGE Energia Ciepła obejmuje również mecenat nad Filharmoniami w Gdańsku, Toruniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie oraz Wrocławiu, gdzie posiada swoje aktywa wytwórcze.

Z kolei Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem Polskiej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *