PGE EC MECENASEM FILHARMONII W LUBLINIE

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, po raz drugi zawarła umowę z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, obejmując mecenatem wydarzenia artystyczne w sezonie 2021/2022. Spółka wspiera wydarzenia i inicjatywy lokalne, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność.

Umowa obejmuje wsparcie projektów pod nazwą „Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła”, stanowiących wyjątkową okazję do wprowadzenia młodych słuchaczy w świat muzyki. W ich skład wchodzą Warsztaty dla dzieci, Niedzielne poranki muzyczne, Audycje edukacyjne i Spotkania z mistrzem. Pierwszy z cyklu warsztatów – „Na jesienną nutę” – odbędzie się już w połowie października. Każde z wydarzeń przygotowane zostało w sposób umożliwiający zarówno dzieciom, jak i dorosłym wspólne poznawanie i odkrywanie piękna muzyki w towarzystwie muzyków Filharmonii Lubelskiej. Młodzi melomani i ich opiekunowie będą mieli okazję do zapoznania się z twórczością wielkich kompozytorów, a także do opanowania podstawowych zagadnień, form i stylów muzycznych.

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie gwarantuje najwyższy poziom artystyczny. Cieszymy się, że kolejny rok możemy być obecni w życiu kulturalnym miasta i propagować wśród lokalnej społeczności kulturę muzyczną. Mamy nadzieję, że nasze działania oraz fakt, że po przerwie spowodowanej pandemią powróciła możliwość bezpośredniego uczestniczenia w koncertach, przyczynią się do powiększenia grona lubelskich melomanów. Wspieranie kultury to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość kolejnych pokoleń – powiedział Paweł Okapa, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła to projekt, dzięki któremu świat muzyki staje się bliższy młodym melomanom. To dzięki muzyce możemy budować ich charaktery i pobudzać ich wewnętrzną energię do działania dla dobra wspólnego. Kolejny rok współpracy przyniesie bardzo różnorodne projekty, ofertę dla najmłodszych w postaci warsztatów muzycznych, dla nieco starszych spotkanie mikołajkowe z Modestem Musorgskim i jego „Obrazkami z wystawy” oraz spotkanie z Mistrzem Piotrem Palecznym. Zaplanowane koncerty to prawdziwa uczta dla melomanów. Repertuar koncertów sprawi, że zarówno miłośnicy muzyki dziecięcej, wielbiciele klasyki, jak i entuzjaści współczesnych opracowań znajdą coś dla siebie – mówi Wojciech Rodek, dyrektor Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie jest instytucją o szerokiej działalności artystycznej i edukacyjnej, promującą sztukę muzyczną oraz wychowanie najmłodszych pokoleń przez muzykę. Prezentuje wydarzenia artystyczne na najwyższym poziomie dzięki odpowiednio dobranemu repertuarowi oraz dzięki wybitnym artystom-muzykom. Prowadzi podstawową działalność kulturotwórczą na terenie Lubelszczyzny. Kształtuje młode pokolenia słuchaczy dzięki wydarzeniom artystycznym, programom edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół i przedszkoli, liceów i uniwersytetów, między innymi poprzez cykle „Niedzielne Poranki Muzyczne”, „Filharmonia dla malucha”, „Warsztaty muzyczne dla dzieci”, czy „Encyklopedia muzyki”.

PGE Energia Ciepła wspiera także Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach, a także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Z kolei PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie.

Źródło: PGE EC
Fot. Filharmonia Lubelska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *