PGE EC – NAJWIĘKSZY PRODUCENT CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, największy producent ciepła dla gospodarstw domowych w kraju konsekwentnie dąży  do  wytwarzania energii i ciepła w jak największym stopniu ze źródeł zero- lub niskoemisyjnych. Do 2030 roku udział energii odnawialnej w produkcji ciepła ma wynieść ok. 20 procent (z uwzględnieniem kotłów elektrodowych w sumie mocy ciepłowniczej), a 100 procent źródeł energii ma być zero- lub niskoemisyjnych.

PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie w 15 miastach w Polsce, w tym Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie. Spółka posiada sieci ciepłownicze o długości 700 km. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo produkcji i dostaw ciepła dla ponad 2 milionów odbiorców. W ubiegłym roku PGE Energia Ciepła wyprodukowała 50 610 TJ ciepła dla gospodarstw domowych – najwięcej ze wszystkich podmiotów działających w branży ciepłowniczej.

– Jesteśmy częścią ekosystemu polskich miast – aktywnie uczestniczymy w transformacji ciepłownictwa, co w konsekwencji wpłynie na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Prowadzimy obecnie aż 12 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych w Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu i w Siechnicach. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdyni,  Gdańsku,  Krakowie oraz  Rzeszowie – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 

PGE Energia Ciepła – coraz więcej źródeł nisko- i zeroemisyjnych

PGE Energia Ciepła, jako paliwo alternatywne dla węgla i gazu ziemnego, wykorzystuje dziś przede wszystkim biomasę, która jest jedynym paliwem w elektrociepłowni Szczecin oraz jako część miksu paliwowego w elektrociepłowni w Kielcach. Spółka przetwarza również odpady komunalne w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

– Aktualnie budujemy II linię technologiczną ITPOE w Rzeszowie, dzięki czemu zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawi efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisze się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Podsumowując wszystkie nasze inwestycje – najszybciej się zmieniamy i odchodzimy od węgla w celu zapewnienia „zielonej” energii cieplnej – wyjaśnia Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 

PGE Energia Ciepła rozwija również projekty związane z wykorzystaniem kolektorów słonecznych (PV) oraz projekty wykorzystujące potencjał energii geotermalnej. Pierwszą inwestycją w fotowoltaikę będzie projekt w elektrociepłowni w Rzeszowie, który docelowo zakłada budowę farm fotowoltaicznych. Energia z nowych farm będzie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb własnych obiektów i urządzeń wytwórczych. Dzięki wybudowaniu instalacji PV zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną dostarczaną ze źródeł kogeneracyjnych na potrzeby własne, tym samym zwiększy się efektywność produkcji dając wymierne korzyści dla środowiska. Strategia ta zmieni oblicze polskiego sektora ciepłowniczego, zapewniając mu bezpieczeństwo i przybliżając do zero emisyjności.  

W Toruniu dzięki produkcji w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej oraz współpracującym z miejskim systemem ciepłowniczym źródłom geotermalnym, PGE Toruń osiągnęła status systemu efektywnego energetycznie ze wskaźnikiem Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej) za 2022 rok wynoszącym tylko 0.59, co oznacza, że więcej ciepła pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji oraz źródeł OZE.

W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych PGE Energia Ciepła chce rozbudowywać istniejące, tradycyjne węzły ciepła o układy OZE wyposażone m.in. w pompy ciepła, PV oraz zasobniki ciepła w miejscu dostarczania ciepła w postaci hybrydowych węzłów ciepła. Takie pilotażowe projekty już wkrótce mogą ujrzeć światło dzienne w aktywach spółki. Rozwiązania hybrydowe będą zwiększać ilości energii OZE w systemach ciepłowniczych, a tym samym zmniejszać wskaźnik Wpc, wykorzystywany później przez inwestorów deweloperskich do wyliczania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i spełnieniu wymogów wynikających z unijnych dyrektyw.

Zielone ciepło stało się faktem

– W elektrociepłowni w Gdańsku mamy kotły elektrodowe zasilane energią elektryczną o mocy 130 MW. Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni kotłów elektrodowych do produkcji ciepła jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce. Technologia power to heat będzie szczególnie istotna, gdy w systemie energetycznym pojawi się energia elektryczna z morskich farm wiatrowych PGE, ale już dzisiaj kotły elektrodowe wpływają na zmniejszenie zużycia węgla i emisji CO2 w elektrociepłowni – dodaje Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 

Zielone ciepło dla Gdańska już tej zimy stało się faktem. W grudniu 2022 roku oraz w styczniu, lutym i marcu 2023 roku kotły elektrodowe, pracując na potrzeby bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego, wyprodukowały dla mieszkańców Gdańska niemalże 7000 GJ „zielonego ciepła”. Dzięki temu rozwiązaniu uniknięto spalenia 360 ton węgla i ograniczono emisję CO2 do atmosfery o ponad 740 ton. Taki efekt redukcji CO2 osiąga w ciągu roku las wraz z roślinnością, rosnący na powierzchni ponad 50 hektarów.

Nowoczesna elektrociepłownia we Wrocławiu

Rewolucja nastąpi także lada chwila we Wrocławiu. Trwa budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach koło Wrocławia. To projekt o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej. Nowoczesna jednostka będzie zasilana niskoemisyjnym gazem. Jej uruchomienie umożliwi zastąpienie w 2024 r. działającej w Siechnicach koło Wrocławia elektrociepłowni węglowej. Nowa EC Czechnica stanowić będzie istotne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców Gminy Siechnice oraz południowej części Wrocławia. Zwiększona produkcja ciepła umożliwi dostarczanie go większej liczbie odbiorców. Dodatkowo inwestycja zabezpieczy możliwość dostawy energii elektrycznej na następne kilkadziesiąt lat.

Dostęp do ciepła sieciowego jest jednym z czynników wpływającym na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój miasta, poprawiający jakość powietrza w regionie, a także jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i przedsiębiorstw. Ciepło produkowane w kogeneracji gazowej zwiększa efektywność energetyczną systemów ciepłowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *