PGE EC PODSUMOWUJE ILOŚĆ PODŁĄCZEŃ DO MIEJSKICH SIECI CIEPLNYCH W 2020 R.

W 2020 roku PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przyłączyła do miejskich sieci cieplnych 222,8 MWt. Tym samym spółka wykonała zakładany budżet. Wielkość zrealizowanych przyłączeń w minionym roku równa jest zapotrzebowaniu na ciepło dla miasta wielkości Zielonej Góry.

PGE Energia Ciepła oraz jej spółki zależne zrealizowała zakładany na 2020 r. budżet przyłączeń do miejskich sieci cieplnych, mimo trudności wynikających z panującej epidemii.

Jako lider segmentu ciepłownictwo w Grupie PGE, odnotowaliśmy wzrost przyłączeń do miejskich sieci ciepłowniczych. Blisko 75 proc. przyłączeń zrealizowaliśmy w trzech dużych miastach, w których są zlokalizowane nasze elektrociepłownie, czyli w Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu – powiedział Przemysław Kołodziejak, p. o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. – Ciepło systemowe jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania. Stały wzrost liczby przyłączeń świadczy o wzmocnieniu świadomości mieszkańców miast na temat ekologii i rozwiązań technologicznych przyjaznych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dzięki temu nasza spółka nieprzerwanie, aktywnie włącza się w poprawę jakości powietrza w miastach i podnosi komfort życia ich mieszkańców. – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Na rynkach, na których PGE Energia Ciepła jest wytwórcą ciepła, przyłączono 186,9 MWt. Natomiast tam, gdzie prowadzi działalność jako podmiot zintegrowany i ma dostęp do klienta końcowego, czyli wytwarza i dystrybuuje ciepło, zostało przyłączonych 35,9 MWt.

Na rynku pierwotnym, tj. w obiektach nowo wybudowanych, do których dostarczano ciepło po raz pierwszy, spółka podłączyła 162,1 MWt i stanowi to 73 proc. wszystkich podłączeń minionego roku. Rynek wtórny, czyli obiekty, które zamieniły zasilanie w ciepło na miejską sieć ciepłowniczą, wzrósł o 60,7 MWt podłączeń.

Wzrost efektywności energetycznej i zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczych to bardzo ważne cele naszej spółki. Mimo trudnego roku udało nam się je zrealizować. Rozpoczęliśmy także szereg inwestycji, dzięki którym w kolejnych latach osiągniemy lepsze wyniki, a co za tym idzie poprawimy jakość powietrza w wielu regionach Polski i zapewnimy bezpieczeństwo cieplne kolejnym mieszkańcom tych regionów – komentuje Przemysław Kołodziejak.

75 proc. podłączeń we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku

Trzy największe miasta, w których PGE Energia Ciepła prowadzi działalność, stanowią blisko 75 proc. wszystkich podłączeń 2020 r. Naterenie Wrocławia i Gminy Siechnice do sieci ciepłowniczej przyłączonych zostało 113 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 55,34 MWt. 80 proc. z nich to nowo wybudowane obiekty, pozostałe 20 proc. to z kolei budynki, których właściciele podjęli decyzję o zamianie dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

W Krakowie zrealizowano 315 projektów na rynku ciepła, co przełożyło się na niemal 70 MWt., natomiast w Gdańsku suma nowych przyłączeń do sieci cieplnych wyniosła 40,95 MWt.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *