PGE EC PROMUJE CIEPŁO SIECIOWE W NOWEJ KAMPANII MEDIALNEJ

„Wybierz ciepło sieciowe. Dla Ciebie i dla powietrza” to hasło najnowszej kampanii PGE Energia Ciepła, która będzie trwała od 15 do 21 marca. Hasło nawiązuje do dwóch najważniejszych zalet ciepła sieciowego – komfortu użytkowania i poprawy jakości powietrza w miastach.

Celem akcji promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do skorzystania z zalet ciepła sieciowego, wśród których jest bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Decydując się na ciepło sieciowe, użytkownicy wybierają najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób ogrzewania budynków.

Ciepło sieciowe jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania. Stały wzrost liczby przyłączeń, jaki obserwujemy w miastach, gdzie posiadamy sieć ciepłowniczą, świadczy o zwiększeniu świadomości mieszkańców miast na temat ekologii i rozwiązań technologicznych przyjaznych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dzięki temu nasza spółka aktywnie włącza się w poprawę jakości powietrza w miastach i podnosi komfort życia ich mieszkańców. Kampanie promujące ciepło sieciowe dodatkowo wzmacniają edukację w zakresie zalet takiego sposobu ogrzewania budynków – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Korzystanie z ciepła sieciowego to skuteczna metoda zapobiegania zanieczyszczeniu i powstawaniu szkodliwej niskiej emisji (głównej przyczyny smogu), których źródłem są w dużej mierze nieefektywne indywidualne kotłownie. PGE Energia Ciepła produkuje ciepło sieciowe jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Zmniejszenie ilości paliwa używanego do produkcji ciepła i energii elektrycznej łącznie jest jednym z najefektywniejszych sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń. Technologia stosowana w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, która spełnia restrykcyjne normy środowiskowe, oraz konsekwentnie realizowane od wielu lat programy ograniczające oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne, przyczyniają się do znaczącej poprawy jakości powietrza w miastach.

PGE Energia Ciepła produkuje ciepło do ogrzewania oraz w postaci ciepłej wody na potrzeby użytkowe w takich miastach jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Toruń, Zielona Góra, Wrocław, Siechnice, Rzeszów, Lublin, Kielce, Zgierz, Bydgoszcz i Gorzów Wielkopolski. W Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Świętej Katarzynie PGE Energia Ciepła jest nie tylko producentem, ale też dystrybutorem ciepła sieciowego do budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. W wymienionych miastach spółka buduje sieci cieplne i przyłącza, a także modernizuje istniejącą infrastrukturę ciepłowniczą.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *