PGE EC SPONSOREM AKCJI „WYPRAWKA DLA ŻAKA”

Już po raz dwudziesty pierwszy Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował akcję „Wyprawka dla żaka”. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka artykułów szkolnych i obdarowanie nimi dzieci z najuboższych rodzin z Bydgoszczy i województwa kujawsko – pomorskiego. Bydgoska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła od kilku lat aktywnie wspiera akcję.

Bydgoska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła od wielu lat wspiera lokalne inicjatywy, w tym projekty realizowane przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomoc finansowa na rzecz odbiorców wrażliwych społecznie, zwłaszcza dzieci, to w naszej ocenie istotna rola odpowiedzialnego biznesu – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Finał akcji charytatywnej pn. „Wyprawka dla żaka” odbył się 4 września br. na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. W tym roku przyjął on niestandardową formułę -bezpieczeństwo najmłodszych jest priorytetem – dlatego PCK zrezygnowało z organizacji corocznej zamkniętej gali z koncertem, a uroczyste wręczenie plecaków odbyło się na świeżym powietrzu. Przekazanie wyprawek połączone było z festynem i szkoleniem dotyczącym zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowym elementem akcji była loteria fantowa, której całkowity dochód przekazany zostanie na kolejne edycje akcji.

Dla wielu rodzin zakup podręczników, zeszytów i podstawowego wyposażenia plecaka jest dużym obciążeniem domowego budżetu. Wówczas, pomoc od organizacji charytatywnych, instytucji, a także ludzi dobrej woli jest jedyną, którą mogą uzyskać. Taki zastrzyk dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej stanowi ogromne wsparcie finansowe.

Bydgoska elektrociepłownia podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując edukację, kulturę i sztukę. Dąży również do poprawy jakości powietrza w mieście. W perspektywie najbliższych lat w bydgoskim Oddziale PGE Energia Ciepła zostaną przeprowadzone projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych. Inwestycje te zapewnią optymalną efektywność ekonomiczną dla bydgoskiego systemu ciepłowniczego, w tym w dużym stopniu poprawę jakości powietrza.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *