PGE EC W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAKOWA

Przedstawiciele Elektrociepłowni należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Urzędu Miasta w Krakowie wspólnie uczestniczyli w 2- dniowych warsztatach poświęconych planowaniu zaopatrzenia w ciepło i funkcjonowaniu dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie miasta Kraków.

– Jako największy producent kogeneracyjnej energii elektrycznej i ciepła w Polsce stale zmieniamy się dostosowując nasze aktywa do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych. Jednak zmiany te muszą być przeprowadzane w bezpieczny i ciągły sposób, w porozumieniu z naszymi lokalnymi partnerami. Dlatego naszą intencją, przy organizacji warsztatów, była wspólna wymiana poglądów i doświadczeń związanych z działaniami w kierunku transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w celu wypracowania najlepszego dostępnego rozwiązania – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podczas 2-dniowych warsztatów omówiono uwarunkowania związane z funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego w Krakowie, przedstawiony został też projekt PGE Energia Ciepła „Mapa ciepła dla Krakowa” i jego praktyczne aspekty. Zastanawiano się wspólnie nad możliwościami poprawy efektywności energetycznej w ramach systemów ciepłowniczych, wpływu pakietu Fit for 55 na te systemy oraz poruszono kwestie związane z likwidacją zjawiska niskiej emisji na przykładzie miasta.

– Z pewnym niepokojem przyjmujemy kolejne propozycje zmian regulacyjnych w zakresie unijnej polityki energetyczno – klimatycznej, wyznaczające trajektorię transformacji sektora ciepłownictwa systemowego. Wierzę jednak, że finalny kształt tych regulacji będzie możliwy do zaimplementowania, a system ciepłowniczy w Krakowie, dzięki efektywnej współpracy z naszymi partnerami oraz nowym rozwiązaniom technicznym, na czele z wysokosprawną kogeneracją gazową, ma szansę przejść przez ten proces skutecznie realizując swoje najważniejsze zadanie czyli zapewniając bezpieczeństwo dostaw ciepła do mieszkańców Krakowa – wskazał Mariusz Michałek, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

– Nieprzypadkowo na miejsce warsztatów został wybrany Kraków. Przykład systemu ciepłowniczego w Krakowie, jako jednego z największych w Polsce, bardzo dobrze pokazuje, że projekty rewizji dyrektyw EED, EPBD czy RED, przedstawione w ramach pakietu Fit for 55, nie odzwierciedlają specyfiki sektora ciepłownictwa w poszczególnych państwach, a w szczególności przypadku systemów ciepłowniczych o dużej mocy zamówionej cieplnej. Zaprezentowane w trakcie warsztatów analizy potwierdzają, że większe systemy ciepłownicze potrzebują stabilnej jednostki wytwórczej, takiej jak niskoemisyjna jednostka kogeneracji opalana gazem ziemnym. Natomiast koszty modernizacji sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych, w kierunku spełnienia proponowanych wymogów definicji efektywnego systemu ciepłowniczego,  byłyby niezwykle wysokie, tymczasem wpływ na poprawę jakości powietrza byłby niewspółmierny – powiedział Arkadiusz Szymański, dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *