PGE EC W ZGIERZU POMAGA, EDUKUJE I CHRONI

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, angażuje się w lokalne działania, wspierające mieszkańców miast, w których ma swoje elektrociepłownie. W Zgierzu w 2022 r. wsparcie otrzymały instytucje działające na rzecz młodzieży.

W 2022 r. elektrociepłownia w Zgierzu kontynuowała współpracę z Gminą Miasto Zgierz. Dzięki wsparciu elektrociepłowni, mieszkańcy Zgierza i okolic mogli wziąć udział m.in. w wydarzeniu „Zakończenie Lata 2022”.

– PGE Energia Ciepła wspiera działalność na rzecz Zgierza i jego mieszkańców, pomagając tym samym w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta jako nowoczesnego i dostępnego dla mieszkańców. Dzięki naszemu wsparciu, Zgierz może się dalej rozwijać, co niezmiernie nas cieszy – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

W 2022 roku zgierska elektrociepłownia wspomogła, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. Zgierska elektrociepłownia kojarzy się przede wszystkim jako wytwórca ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jednak swoją misję spółka postrzega szerzej, dlatego angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym. Poprzez program “Dzielimy się ciepłem” pomaga odbiorcom wrażliwym społecznie  w pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Ponadto spółka w 2022 r. ponownie wsparła Miejski Klub Piłkarski „Boruta”. Dzięki pomocy od PGE Energia Ciepła, dzieci i młodzież z klubu sportowego, mogły kontynuować treningi, wyjeżdżać na zawody. Wsparcie finansowe gwarantuje możliwość dalszego rozwoju oraz pomaga w osiąganiu sportowych sukcesów.

– Grupa PGE wspiera zarówno sport zawodowy, jak i amatorski. MKP „Boruta” Zgierz posiada duży potencjał, a dzięki wsparciu PGE Energia Ciepła będzie mógł się rozwijać i osiągać sukcesy sportowe. Takie działania wpisują się w strategię sponsoringową PGE Energia Ciepła – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

PGE Energia Ciepła od wielu lat wspiera drużyny sportowe. Szczególnie ważny jest rozwój kultury fizycznej najmłodszych realizowany poprzez sponsoring klubów sportowych w całej Polsce, w których działają sekcje dziecięce i młodzieżowe, stanowiące zaplecze sportowe dla drużyn seniorskich. Spółka aktywnie wspiera inicjatywy lokalne popularyzujące sport w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *