PGE EC W ZGIERZU Z DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu otrzymała pozwolenie na budowę nowych jednostek wytwórczych. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Inwestycyjnego Elektrociepłowni Zgierz.

Podstawowym założeniem programu jest odejście w elektrociepłowni w Zgierzu od węgla brunatnego jako paliwa podstawowego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego. Wpisuje się to w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. Nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem wodnym gazowo-olejowym wsparte kolektorami słonecznymi. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej i cieplnej, ale też na poprawę jakości powietrza w Zgierzu i okolicy.

Wielkimi krokami zbliżamy się do realizacji inwestycji, która pozwoli na produkcję ciepła dla mieszkańców Zgierza w niskoemisyjnym źródle. W maju br. na podstawie wyników przetargu publicznego, poznamy generalnego wykonawcę robót związanych z wyżej wspomnianą inwestycją – powiedział Wojciech Portacha, p.o. dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

W marcu br. zgierska elektrociepłownia pozyskała pozwolenie na budowę oraz zatwierdzenie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów budowlanych związanych z wykonaniem nowych jednostek wytwórczych w EC Zgierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wszystkie te działania zmierzają ku jak najbardziej efektywnej realizacji inwestycji.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *