PGE EC WROTKÓW Z DECYZJĄ ŚRODOWISKOWĄ DLA NOWEJ INWESTYCJI

Lubelska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE w marcu b.r. otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej. To kolejny krok w realizacji inwestycji, która zapewni mieszkańcom Lublina ciepło produkowane w niskoemisyjnym źródle.

Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków pokrywa ok. dwie trzecie potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej Lublina. Ilość produkowanej energii elektrycznej zapewnia zasilanie dla całej aglomeracji lubelskiej. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. Urządzeniami wytwórczymi są blok gazowo-parowy (BGP) opalany gazem ziemnym, wytwarzający zdecydowaną większość, bo aż 90% ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz 4 rezerwowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie dużych mrozów lub postoju BGP. Wycofanie z eksploatacji wyżej wymienionych kotłów nastąpi po wykorzystaniu limitu czasu ich użytkowania, wynoszącego 17 500 godzin, nie później jednak niż do końca 2023 r., dlatego w celu zapewnienia ciepła dla Lublina konieczna jest inwestycja w jednostki spełniające wyśrubowane wymagania środowiskowe.

Nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa (KRS), podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z 9 kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku awarii, lekkim olejem opałowym. Przejmą one funkcję przeznaczonych do likwidacji jednostek węglowych. 4 z nich (każdy o mocy cieplnej 33 MWt) zostaną zainstalowane w budynku kotłowni, kolejnych 5 kontenerowych kotłów mobilnych (każdy po ok 10 MWt) usytuowanych będzie tuż obok na wydzielonym placu.

– Otrzymanie decyzji środowiskowej, która nabrała prawomocności, to kolejny krok w przygotowywanym procesie inwestycyjnym, który jak dotychczas przebiega zgodnie z planem. Podpisaliśmy już umowę na przyłączenie do sieci gazu ziemnego, co zabezpiecza niezbędne ilości paliwa oraz ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy inwestycji, którego rolą będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie i przekazanie kotłowni do eksploatacji – mówi Paweł Okapa, Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Bardzo istotne są też korzyści dla środowiska, jakie przyniesie wybudowanie KRS: – Nasza inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Lublinie. Gaz nie emituje tlenków siarki, pyłu, ponad czterokrotne mniej jest tlenków azotu, mniejsza jest również emisja CO2. – dodaje Paweł Okapa.

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w połowie 2023 r. Tym samym za dwa lata w Oddziale Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków nastąpiłaby całkowita eliminacja wytwarzania energii z węgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego. Decyzja o budowie mocy szczytowych musi jednak bazować na racjonalnych podstawach ekonomicznych, uwzględniających zmieniające się otoczenie. W naszym przypadku będzie to gwarancja odbioru ciepła, która powinna wynikać z długoterminowych porozumień pomiędzy ECL a dystrybutorem ciepła. – Liczymy na to, że uda nam się podpisać satysfakcjonującą umowę już w najbliższym czasie – podsumowuje Paweł Okapa.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *