PGE EC Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ BLOKU GAZOWEGO I KOTŁÓW REZERWOWO-SZCZYTOWYCH W BYDGOSZCZY

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, otrzymała pozwolenie na budowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz kotłów rezerwowo-szczytowych. Nowoczesny projekt inwestycyjny powstanie na terenie Elektrociepłowni w Bydgoszczy z PGE Energia Ciepła. Termin oddania urządzeń do eksploatacji zaplanowany został na przełom 2022 i 2023 r.

Inwestycje w gazowe jednostki wytwórcze, a co za tym idzie, zmiana miksu paliwowego, to najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w kolejnych latach na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II. 10 grudnia 2020 r. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy uzyskała decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a także pozwolenie na budowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz kotłów rezerwowo-szczytowych.

Budowa źródeł kogeneracyjnych gazowych to projekty o znaczeniu strategicznym, zarówno dla ciepłownictwa, jak i całej polskiej gospodarki. Jako lider Segmentu Ciepłownictwo w Grupie PGE, nasza spółka planuje budowę 1000 MW źródeł kogeneracyjnych gazowych do 2030 r. To element strategii ciepłownictwa oraz nowo ogłoszonej Strategii Grupy PGE – mówi Przemysław Kołodziejak, p. o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. – Nowa inwestycja wpłynie na poprawę sprawności wytwarzania oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego i tym samym poprawę jakości powietrza – dodaje.

Rozpoczęcie prac w 2021 roku

Prace powinny rozpocząć się na przełomie II i III kwartału 2021 r., a ich zakończenie zaplanowane zostało na przełom 2022 i 2023 r.

Budowa bloku gazowego i kotłów rezerwowo – szczytowych to kluczowe inwestycje realizowane w Oddziale w Bydgoszczy. Nasza elektrociepłownia dostarcza ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy od ponad 90 lat. Nadszedł czas, aby zastąpić dotychczasowe, węglowe źródła – nowymi, zasilanymi niskoemisyjnym paliwem gazowym. Produkcja ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, pozwoli nam osiągnąć wysokie standardy środowiskowe, a także umożliwi zapewnienie odpowiedniego poziomu bilansu ciepła dla miasta przy jednoczesnym spełnieniu norm emisyjnych – podkreśla Sebastian Wasilewski, p.o. dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Segment ciepłownictwa jest obecnie w okresie głębokiej transformacji i ma wyznaczone określone kierunki: zmiana miksu paliwowego i inwestowanie w kogenerację. Po zakończeniu inwestycji w Elektrociepłowni w Bydgoszczy, do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone z niskoemisyjnych źródeł. Budowa nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych zaplanowana została również w innych elektrociepłowniach spółki PGE Energia Ciepła, m.in. w Siechnicach, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *