PGE ENERGIA CIEPŁA NA WIOSENNYM SPOTKANIU CIEPŁOWNIKÓW

Nad strategią i przyszłością ciepłownictwa systemowego dyskutowano podczas XXIX Sympozjum Naukowo-Technicznego Wiosennego Spotkania Ciepłowników w Zakopanem, które odbyło się 26 – 28 kwietnia br. W wydarzeniu wziął udział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, będącej liderem rynku ciepłownictwa w Polsce


Ponad 700 specjalistów z branży ciepłowniczej przyjechało do stolicy polskich Tatr, aby wymienić się swoimi doświadczeniami, opiniami i dyskutować nad aktualnymi wyzwaniami ciepłownictwa, a także zastanowić się nad kształtem przyszłości polskiej energetyki przy zmiennym otoczeniu regulacyjnym. W trakcie wydarzenia, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, Przemysław Kołodziejak mówił o mówił m.in. o stale zmieniającym się otoczeniu  regulacyjnym, do którego muszą się dostosowywać wytwórcy.

Realizujemy strategię Grupy PGE biorąc czynny udział w transformacji energetycznej kraju. Nasze działania skierowane są na realizację neutralnych emisyjne inwestycji z zakresu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jednak podkreślić należy, że dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne stanowi ogromne wyzwanie w podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z tą transformacją – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Należy mieć na uwadze fakt, że inwestycje związane ze zmianą technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła to złożony i kosztowny proces. Zatem decyzje legislacyjne krajowe, a także unijne powinny mieć długofalową perspektywę uwzględniającą czas potrzebny na transformację rynku ciepła w Polsce, co w horyzoncie długoterminowym zapewni gwarancję dostaw energii i ciepła do odbiorców końcowych i wpłynie na bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Decyzje inwestycyjne i wybór technologii budowy dla nowych jednostek, wypełniających cele strategiczne, uzależnione są od wsparcia na poziomie pozwalającym podjęcie pozytywnej decyzji inwestycyjnej dla jednostek kogeneracyjnych lub instalacji OZE, a także Polityki energetycznej oraz klimatycznej. Realizacja tego wymaga również ścisłej współpracy wytwórców, dystrybutorów, sektora finansowego oraz organu regulacyjnego na poziomie całego kraju.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *