PGE ENERGIA CIEPŁA OBCHODZI SWOJE 5-LECIE

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, będąca największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie kogeneracji, w 2022 roku obchodzi 5 lat działalności. Ten okres to czas intensywnych zmian, wdrażania innowacyjnych technologii, rozpoczętych inwestycji, budowy nowych sieci ciepłowniczych i rozwoju rynku ciepła. To również czas wielu projektów dla lokalnych społeczności i wsparcia ważnych wydarzeń w miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność.

Lider rynku ciepła

PGE Energia Ciepła powstała w wyniku zakupu, w listopadzie 2017 roku przez PGE Polską Grupę Energetyczną, aktywów francuskiego koncernu EDF. To była jedna z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w tamtym czasie. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiej spółki, obejmujące elektrociepłownie w największych polskich aglomeracjach, takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Zielona Góra i Toruń oraz blisko 400 km sieci ciepłowniczych. W wyniku reorganizacji w Grupie PGE spółka PGE Energia Ciepła przejęła wszystkie aktywa ciepłownicze i stała się największym podmiotem na polskim rynku ciepła. 

– Pięć lat temu stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem repolonizacji aktywów po francuskim EDF, budowy silnego segmentu Ciepłownictwo w Grupie PGE oraz wdrożenia nowoczesnej Strategii Ciepłownictwa. Stworzyliśmy największą w Polsce spółkę produkującą ciepło w kogeneracji. Dzisiaj PGE Energia Ciepła zarządza wszystkimi aktywami ciepłowniczymi Grupy PGE, posiadając 16 elektrociepłowni, blisko 700 km sieci ciepłowniczych i realizując ambitne plany inwestycyjne. Wprowadzamy polskie ciepłownictwo w nową erę, w erę nowoczesnej, niskoemisyjnej produkcji zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Dziękuję bardzo zarządowi PGE Energia Ciepła, wszystkim pracownikom, obecnym i byłym za pracę i zaangażowanie. To było bardzo intensywne pięć lat dla spółki, ale dające też wiele satysfakcji z osiągniętych sukcesów –  dodał Wojciech Dąbrowski.

5 lat PGE Energia Ciepła dla zmiany ciepłownictwa w Polsce 

Podstawowym wyznaniem dla PGE Energia Ciepła, aktualnie obecnej w 16 polskich miastach, jest transformacja jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze ich działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne. 

– Do roku 2030 w naszych elektrociepłowniach będziemy produkować ciepło w 70 procentach z paliw nisko- i zeroemisyjnych. Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje w istotny sposób wpłyną na komfort i tak istotne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców  w ciepło i ciepłą wodę. Te inwestycje to też korzyści dla środowiska i dla zdrowia mieszkańców, gdyż zmiana technologii produkcji ograniczy emisje zanieczyszczeń i tym samym poprawi jakość  powietrza w Polsce – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 


– W ciągu 5 lat prowadziliśmy działania, zmierzające do rozwoju lokalnych rynków ciepła i poprawy efektywności systemów ciepłowniczych w miastach. Nie zabrakło wyzwań z jakimi musieliśmy się zmierzyć. Najpierw okres pandemii, a następnie konflikt wojenny Rosji z Ukrainą. Pomimo tych wyzwań utrzymaliśmy bezpieczeństwo energetyczne i ciągłość produkcji oraz dostaw ciepła do naszych odbiorców – dodajePrzemysław Kołodziejak.

Transformacja w kierunku zielonej energii

W 2021 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia i okolicznych gmin i wpisuje się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez Grupę PGE.W 2022 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła szereg inwestycji w pozostałych elektrociepłowniach. W elektrociepłowniach w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Lublinie w 2021 roku podpisano już umowy na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowych opalanych gazem, które zapewnią produkcję energii i ciepła z niskoemisyjnych źródeł, co wpłynie poprawę powietrza w miastach. Dodatkowo w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych na paliwie gazowym. W Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), a w Gorzowie Wielkopolskim podpisano list intencyjny z władzami, dotyczący budowy podobnej instalacji. 

W Toruniu transformacja energetyczna nastąpiła już 5 lat temu, bo tyle lat liczy toruńska kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, która zmieniła system ciepłowniczy miasta. Toruńska elektrociepłownia oparta na technologii gazowej jestcałkowicie bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia współpracuje w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE (ciepło geotermalne i z biogazu), co wpływa na poprawę efektywności całego systemu ciepłowniczego i umacnia bezpieczeństwo dostaw ciepła do torunian.

Lider w wykorzystaniu nowych rozwiązań  

PGE Energia Ciepła jako pierwsza w Polsce w 2021 roku wykorzystała w Elektrociepłowni w Gdańsku kotły elektrodowe o mocy 35 MWt każdy, które we współpracy z 30 megawatowymi kotłami gazowo–olejowymi są dodatkowym zabezpieczeniem gdańszczan w ciepło. Innowacyjność tych urządzeń pozwala na elastyczność i szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie odbiorców na ciepło i rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut. 

W elektrociepłowni w Gdyni w 2021 r. oddano do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS, która stanowi przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków. Jest ona odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. 

PGE Energia Ciepła rozwija się i zmienia tak, by spełniać wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miast, w których jest obecna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *