PGE ENERGIA CIEPŁA ROZPOCZYNA DEKARBONIZACJĘ NAJWIĘKSZEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W GDYNI

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, rozpoczęła w gdyńskiej elektrociepłowni proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne, czyli gaz. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, w którym pracowały kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, powstaje nowoczesna Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi, o mocy 30 MW każdy. 22 lutego 2023 roku wmurowany został akt erekcyjny pod budowę nowej kotłowni oraz podpisana została Deklaracja ekologiczna.

– Dzisiaj rozpoczynamy jedną z najważniejszych inwestycji niskoemisyjnych na Pomorzu. To kolejny krok w modernizacji polskiego ciepłownictwa. To także przejaw konsekwentnej realizacji Strategii PGE, która zakłada neutralność klimatyczną Grupy do 2050 roku. Transformacja źródeł wytwórczych w Elektrociepłowni w Gdyni, pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o ponad 40 proc., czyli tyle ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na 20 dni w ciągu roku. Docelowo, inwestycja ta nie tylko zapewni to ciepło odbiorcom, ale również pozwoli na ograniczanie wpływu naszej działalności na środowisko i pozytywnie wpłynie na poprawę powietrza w regionie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowa Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 zastąpi największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin. Jego trwałe wycofanie z eksploatacji przyniesie wymierne efekty ekologiczne: emisja tlenków siarki obniży się ponad 40-krotnie, tlenków azotu 10-krotnie, a pyłów 20-krotnie. Zużycie paliwa węglowego zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, w wyniku czego do Gdyni nie będzie już wjeżdżać 330 wagonów z węglem. Docelowe dla tej inwestycji paliwo gazowe przewidziane jest w Elektrociepłowni Gdyńskiej w 2026 roku. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.

– PGE Energia Ciepła jest największym producentem ciepła w Polsce. Naszym priorytetem jest realizowanie inwestycji, które przybliżą Grupę PGE do osiągniecia zeroemisyjności do 2050 roku. I to się już dzieje. Budowa nowych źródeł wytwórczych i wycofanie z eksploatacji najstarszego ciepłowniczego kotła węglowego w Gdyni rozpoczyna dekarbonizację w tej elektrociepłowni, ale takie inwestycje prowadzimy także w innych miastach, m.in. w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 

Pracownicy Elektrociepłowni Gdyńskiej oraz Dyrekcja i Zarząd PGE Energia Ciepła podpisali Deklarację ekologiczną – zobowiązanie wobec samorządów i społeczności lokalnej, że inwestycją w budowę nowych źródeł wytwórczych rozpoczyna realizację Planu Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej. 

– Poprzednie pokolenie ciepłowników ukształtowało dzisiejsze aktywa wytwórcze w Gdyni w latach 70-90-tych XX wieku i przez ten czas, modernizując i inwestując w pracujące urządzenia, czerpaliśmy z tego korzyści jako mieszkańcy i jako region. Dzisiaj realizujemy już nowe wyzwania, dla kolejnych pokoleń mieszkańców Gdyni i okolic powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku. Dzięki zastosowaniu w perspektywie 2030 roku miksu paliwowego: biomasy, gazu, oleju lekkiego i węgla oraz dywersyfikacji kierunków dostaw paliwa, zapewnimy mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne  dodała Elżbieta Kowalewska.

Jednocześnie w Elektrociepłowni Gdyńskiej w Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej nr 1 trwa montaż nowego kotła parowego o mocy 27 MW. Będzie on rezerwowym źródłem pary dla odbiorców zewnętrznych i na potrzeby własne elektrociepłowni. Będzie on także źródłem szczytowym w razie dużego zapotrzebowania na ciepło dostarczane mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy i Kosakowa. Paliwem dla nowego kotła będzie olej lekki. Wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.

Plan Dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku, 70 proc. produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.

Źródło: PGE Energia Ciepła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *