PGE EO I GMINA KLESZCZÓW WNIOSKUJĄ DO UOKIK WS. OZE

PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą PGE Soleo 1 sp. z o.o – informuje CIRE.

Wniosek wpłynął 3 września, sprawa jest w toku. „Zamierzona koncentracja polega na utworzeniu przez PGE Energia Odnawialna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGE EO) oraz Gminę Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie wspólnego przedsiębiorcy, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wspólny przedsiębiorca zostanie utworzony w oparciu o istniejącą spółkę PGE Soleo 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Celem wspólnego przedsiębiorcy będzie wspólna realizacja projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności realizacja projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej” – czytamy w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *