PGE TORUŃ DORADZA KLIENTOM JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI ZA CIEPŁO

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, doradza klientom jak zmniejszyć zużycie ciepła poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku. Toruński producent i dostawca ciepła pomaga w ograniczeniu wpływu mroźnej zimy na wyższe zużycie ciepła przez odbiorców. Nowa usługa PGE Toruń – „MyEnergy” pozwoli na dokonanie oceny wykorzystania mediów w budynku, ponoszonych za nie kosztów i wpływu na środowisko.

Ogrzewanie budynku generuje duże zużycie energii, dlatego PGE Toruń doradza klientom, jakie podjąć działania, żeby zmniejszyć zużycie ciepła. Spółka planuje wprowadzić nową usługę – „MyEnergy”, która jest kompleksowym narzędziem, służącym do indywidualnej oceny budynku pod kątem zużycia mediów takich jak ciepło, energia elektryczna, gaz i woda.

Tegoroczna mroźna zima wpłynęła na większe niż dotychczas zużycie ciepła, a co za tym idzie wyższe rachunki za ciepło. Wzrost zapotrzebowania na ciepło w tym okresie w stosunku do ubiegłorocznej zimy był na poziomie 26%. Stąd też, żeby zmniejszyć tak duży wpływ niskich temperatur na zużycie ciepła, oferujemy naszym klientom usługi, pozwalające zarówno obniżyć koszty ogrzewania, jak i dokonać analizy zużycia innych mediów, takich jak woda, gaz i energia elektryczna. Oszczędzona energia to również mniej gazów cieplarnianych w powietrzu. Na podstawie naszych analiz i porównań zużycia z innymi budynkami, administratorzy będą wiedzieli, które media i dlaczego generują najwyższe koszty, i czy budynek jest efektywny energetycznie. To pozwoli na podjęcie działań, które przełożą się na mniejsze zużycie ciepła i innych mediów przez odbiorców, a w rezultacie niższe rachunki – mówi Robert Kowalski prezes zarządu PGE Toruń.

„MyEnergy” będzie usługą skierowana do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, szkół, obiektów kultury, służby zdrowia, urzędów oraz budynków użytkowych. PGE Toruń na podstawie otrzymanych danych dokona analizy zużycia mediów w budynkach, które zostaną wskazane jako obiekty o najniższej efektywności, wymagające przeprowadzenia w pierwszej kolejności działań oszczędnościowych. Aktualnie trwa pilotaż usługi „MyEnergy”, ale od jesieni będzie ona już dostępna dla klientów.

PGE Toruń ma przygotowane także inne usługi wspierające obniżenie wykorzystania ciepła, np. z użyciem kamery termowizyjnej lub lotniczych zdjęć termowizyjnych. W ramach tych usług przeprowadzane są szczegółowe analizy zarówno stanu stropodachów w budynkach wskazanych przez klientów, jak i stanu instalacji odbiorczych. Taka diagnostyka pozwala określić, gdzie znajdują się miejsca powodujące największe straty ciepła i odpowiednio zaplanować działania, tak aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu.

Jeszcze przed zakończeniem ubiegłego sezonu grzewczego skorzystaliśmy z usługi PGE Toruń, polegającej na wykonaniu naziemnego badania kamerą termowizyjną naszej instalacji ciepłowniczej na terenie obiektu wojskowego przy ul Piastowskiej. Wykonane zdjęcia dały nam obraz miejsc nieszczelności sieci, która w niektórych miejscach miała uszkodzone izolacje powodujące wycieki wody. Z racji występowania ciepłociągów w gruncie nie było tego wcześniej widać – mówi Janusz Zach, kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości w Wojsku.

Taka bezdotykowa metoda badania sieci, dająca obraz stanu obiektów w podczerwieni, jest często jedyną możliwością znalezienia anomalii na podziemnych sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych klienta.
Również usługa „Telemetria dla Klienta – system monitorowania dostaw ciepła” zapewnia zarządcy budynku stały dostęp do aktualnych parametrów dostarczanego do budynku ciepła np. temperatury, ciśnienia, ilości, co umożliwia administratorowi monitorowanie wielkości zapotrzebowania odbiorców na ciepło i zarządzanie jego wykorzystaniem. Na podstawie tych danych można korygować ilość dostarczanego ciepła, zgodnie z potrzebami mieszkańców budynku.

Usługi poprawiające efektywność energetyczną budynku dostępne są dla klientów korzystających z ciepła sieciowego – administratorów osiedli mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych oraz budynków usługowo – handlowych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *