PGE TORUŃ DZIELI SIĘ CIEPŁEM Z POTRZEBUJĄCYMI

W ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, spółka PGE Toruń wsparła cztery organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowego i pomagające podmiotom wrażliwym społecznie. 6 grudnia br. wręczono beneficjentom symboliczne czeki na łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Jest to wyraz uznania oraz wsparcia dla działalności fundacji i stowarzyszeń, aby mogły jeszcze lepiej spełniać swoje misje dla najbardziej potrzebujących.

Corocznie w okresie przedświątecznym realizowany jest program „Dzielimy się ciepłem” polegający na wsparciu odbiorców ciepła, którzy niosą pomoc innym. W tym roku toruńska spółka z Grupy PGE wspomogła cztery organizacje pożytku publicznego, przekazując każdej czek na 10 tysięcy złotych a były to: Zespół Szkół nr 26 w Toruniu, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Toruńskie Stowarzyszenie „Amazonki” oraz Stowarzyszenie Kierunek zdrowie.

– Jesteśmy toruńską spółką działającą dla mieszkańców i dla miasta. Oprócz produkcji energii i ciepła oraz zapewniania bezpieczeństwa energetycznego angażujemy się w życie Torunia. Jednym z filarów społecznego zaangażowania jest regularna pomoc najbardziej potrzebującym, w tym poprzez wsparcie lokalnych organizacji pożytku publicznego. Przekazanie finansowego wsparcia w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem” to nasz wkład w pomoc i opiekę, które dają na co dzień te organizacje swoim podopiecznym – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Niemal od 13 lat PGE Toruń wspiera lokalne organizacje pożytku publicznego, których misją oraz celem jest pomaganie innym i do tej pory toruńska spółka przeznaczyła dla potrzebujących już blisko 700 tysięcy złotych. W tym roku pomoc trafi m.in. do dzieci, osób chorych na nowotwory, rodzin samotnie wychowujących dzieci.

– Bardzo cieszymy się z otrzymanej pomocy finansowej. Wsparcie przeznaczymy na wyposażenie sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci z udziałem ich rodziców. Z takich zajęć korzysta obecnie aż 80 dzieci zarówno z Torunia, jak i okolicznych gmin. Udział w zajęciach umożliwi dzieciom prawidłowy rozwój i w przyszłości udział w życiu społecznym. Do tej pory nie mieliśmy środków, aby odpowiednio przygotować te sale. Dzięki otrzymanemu wsparciu od PGE Toruń za pośrednictwem Fundacji PGE, stało się to możliwe. Dziękujemy za taki piękny mikołajkowy prezent dla naszych dzieci – mówi Maja Niewiadomska, dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.

Dzielimy się ciepłem

“Dzielimy się ciepłem” to autorski program wsparcia dla najbardziej potrzebujących odbiorców. PGE Energia Ciepła w miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie (m.in. w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie,

Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie) pomaga organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także rodzinom wskazanym przez MOPS-y. W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Energia Ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepła” przekazała na wsparcie potrzebujących odbiorców ponad 2 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *