PGE TORUŃ MODERNIZUJE I BUDUJE SIECI CIEPŁOWNICZE NA TERENIE MIASTA

PGE Toruń wymieni w tym roku łącznie 4,5 km sieci ciepłowniczej w różnych rejonach miasta. Podczas prac modernizacyjno – rozwojowych powstanie ponad 2 km nowych ciepłociągów i blisko 70 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową. Dzięki tym działaniom mieszkańcy będą mieli komfort cieplny wtedy, kiedy tego potrzebują.

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest właścicielem sieci ciepłowniczej w Toruniu o długości ponad 265 km. Ponad 60 proc. tych ciepłociągów to nowoczesna infrastruktura oparta na rurach preizolowanych. PGE Toruń dąży do wymiany, obecnych jeszcze w niektórych rejonach miasta, kanałowych sieci ciepłowniczych na preizolowane, stąd corocznie, w ramach letnich modernizacji, wymienia kolejne odcinki ciepłociągów. W tym roku prace modernizacyjne rozpoczęły się w maju i potrwają do września.

„Łączny koszt naszych tegorocznych prac modernizacyjnych to ponad 11 mln zł. Część z nich jest dofinansowana ze środków unijnych. W tym tygodniu rozpoczęliśmy kampanię informacyjną w lokalnych mediach związaną z modernizacją sieci, aby pokazać, że mimo chwilowych niedogodności są one niezbędne, ponieważ zapewniają niezawodność i ciągłość dostaw ciepła, co jest niezmiernie istotne szczególnie w okresie jesienno-zimowym” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Tegoroczne modernizacje będą prowadzone m.in. w rejonie Placu Św. Katarzyny, ulic: Św. Józefa, Żwirki Wigury, Kaszubskiej, od ulicy Gagarina w kierunku ulicy Bojarskiego. Duże zadanie będzie realizowane w okolicy ul. Gałczyńskiego w kierunku ulic Rybaki i Popiełuszki. Poza modernizacją sieci, mniej efektywne węzły grupowe będą wymieniane na wysokosprawne węzły indywidualne oraz modernizowane będą komory cieplne. Wszystkie te działania poprawią efektywność całego sytemu ciepłowniczego w Toruniu, co odczują mieszkańcy w postaci nieprzerwanych dostaw ciepła. Ponadto modernizacje przyniosą korzyści środowisku. Dzięki ograniczeniu strat ciepła podczas przesyłania nowymi ciepłociągami, zostanie wykorzystana do produkcji mniejsza ilość energii pierwotnej, co z kolei ograniczy ilość gazów cieplarnianych powstających podczas wytwarzania energii.

Poza modernizacjami, równolegle PGE Toruń prowadzi prace inwestycyjno-rozwojowe związane z przyłączaniem kolejnych toruńskich budynków do sieci ciepłowniczej. Niezależnie od letnich modernizacji sieci ciepłowniczych, cały rok przyłączamy też nowe budynki do sieci ciepłowniczej. W tym roku przyłączymy do sieci ciepłowniczej nowe budynki na obszarze tzw. Abisynii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Winnicy, Pod Dębową Górą, na ulicach Chrobrego i Kociewskiej. Niezmiennie kontynuujemy budowę sieci ciepłowniczej na osiedlu JAR, które pod względem mieszkaniowym i usługowym ciągle się rozwija. Szacowany potencjał, pod względem zapotrzebowania na moc cieplną tego nowego toruńskiego osiedla to łącznie ponad 20 MW dla potrzeb mieszkaniowych oraz 15 MW dla części przemysłowej JAR-u– dodaje prezes Robert Kowalski.

Prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z dojazdem do posesji czy zmianą organizacji ruchu. PGE Toruń informuje na bieżąco klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody, natomiast właścicieli terenów – o możliwych utrudnieniach. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Źródło: PGE EC
Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *