PGE TORUŃ ZACHĘCA DO OSZCZĘDZANIA CIEPŁA I ENERGII

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla klientów usługi, które poprawiając efektywność energetyczną budynku, pozwolą oszczędzić ciepło. W obecnej sytuacji na rynku paliw kwestia optymalnego zarządzania ciepłem w budynkach ma szczególne znaczenie. Nowe usługi dostępne są od 1 sierpnia br. dla zarządców budynków mieszkaniowych, oświatowych, służby zdrowia i budynków użyteczności publicznej.

PGE Toruń od lat doradza i wspiera klientów w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej. Uzyskanie korzystnego poziomu efektywności energetycznej budynku zależy zarówno od rodzaju źródła ogrzewania, jak i szeregu działań prowadzonych przez odbiorców ciepła i polegających na wprowadzeniu efektywnych usprawnień (np. termomodernizacje, wymiany okien i drzwi w budynkach na energooszczędne), w wyniku których obniża się zużycie energii i dzięki  temu koszty eksploatacyjne.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła od kilku lat prowadzą kampanie edukacyjne pokazujące proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła. W nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym również planowana jest szeroka kampania informacyjna zachęcająca  mieszkańców do oszczędzania ciepła i energii.

– Efektywność energetyczna jest równoznaczna z oszczędzaniem energii. To z kolei oznacza niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko. Obecnie oszczędzanie i optymalne zarządzanie energią ma dodatkowy aspekt – bo pośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne. Niestabilne ceny paliw i ich dostępność, a także wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla powodują, że musimy zacząć oszczędzać energię i ciepło, zmieniając również swoje dotychczasowe nawyki w okresie jesienno-zimowym na przykład obniżając o 2-3 stopnie temperaturę w naszych mieszkaniach czy ograniczając ogrzewanie w częściach wspólnych jak korytarze, piwnice – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W Toruniu system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie dzięki produkcji ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, a wprowadzone nowe usługi PGE Toruń mają pomóc odbiorcom zwiększyć efektywność energetyczną budynków.

– Administratorzy budynków mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, żłóbków czy szpitali decydujący się na te usługi otrzymają diagnozę obiektów pod kątem zużycia i kosztów mediów, wpływu na środowisko. Wskażemy jakie działania należy podjąć, aby poprawić efektywność budynku i oszczędzić energię, a tym samym  zmniejszyć koszty – dodaje prezes Robert Kowalski.

Dwie z nowych usług (MyHeat, MyEnergy) wprowadzone od sierpnia  pozwolą na: oszacowanie wielkości i kosztów zużycia ciepła i innych mediów oraz wskażą miejsca w budynkach, które wymagają poprawy efektywności.  Usługa MyHeat skupia się na analizie wyłącznie zużycia i kosztów ciepła na cele ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, natomiast MyEnergy ma szerszy zakres, bo dotyczy również analizy innych mediów: ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody. Trzecia usługa, poprzez modyfikację oprogramowania sterującego w węźle cieplnym, pozwoli na przykład obniżyć parametry (temperaturę) centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co pozwoli administratorom budynków optymalniej zarządzać, oszczędzić ciepło oraz obniżyć koszty.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni. PGE Toruń od wielu lat wspiera decyzje klientów, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe ogrzewanie na ciepło sieciowe, udzielając dofinansowania w ramach dwóch programów wsparcia: „Programu wsparcia  likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia” oraz „Programu wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”. Zasady wsparcia określają Regulaminy dostępne na stronie internetowej PGE Toruń.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *