PGE WSPIERA ROZWÓJ GOSPODARCZY TORUNIA

Gmina Miasta Toruń, PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały 28 kwietnia br. List Intencyjny, który pozwoli zacieśnić jeszcze mocniej dotychczasową współpracę pomiędzy podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego miasta.

„Toruń to miasto, w którym panuje klimat sprzyjający inwestowaniu. To miasto dynamiczne, stale rozwijające się, o silnym potencjale gospodarczym, z wysokiej jakości rynkiem pracy. Dzięki licznym inwestycjom, przedsięwzięciom gospodarczym i kontaktom międzynarodowym Toruń jest obecnie nowoczesnym i ważnym ośrodkiem, należącym do najszybciej rozwijających się polskich miast. Dlatego cieszy mnie fakt, że spółki PGE podpisują dziś z nami list intencyjny” – powiedział Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. „To z jednej strony pokazuje, że tak prężnie działające firmy dostrzegają nasze starania i postrzegają Toruń jako solidnego partnera. Z drugiej zaś strony współpraca i wzajemne wsparcie w zakresie promocji gospodarczej i działań na rzecz rozwoju aktywności inwestorów z całą pewnością przyniosą wiele korzyści dla sygnatariuszy listu” – dodał prezydent Zaleski.

Przedmiotem Listu intencyjnego jest podjęcie współpracy i stworzenie środowiska sprzyjającego lokalizacji nowych inwestycji, a także dążenie do rozwoju gospodarczego poprzez kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający zachowanie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych i towarzyszącego mu rozwoju systemu ciepłowniczego Torunia.

„PGE Polska Grupa Energetyczna jest liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Stawiamy na nisko i zeroemisyjne źródła energii, co jest odpowiedzą na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy umacnia wspólne dążenie do wzrostu potencjału gospodarczego Torunia i rozwoju naszej grupy energetycznej. Deklarujemy wsparcie dla Miasta w promocji i wspólnych działaniach mających na celu wzmocnienie nowoczesnej gospodarki, aktywności inwestorów, jak również stwarzanie korzystnych warunków do zagospodarowywania nieruchomości należących do Gminy i Grupy PGE” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozwijanie współpracy z polskimi miastami oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju miast jest ważnym elementem strategii PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, lidera rynku ciepła w Polsce.

„Chcemy wspólnie z Miastem Toruń stworzyć warunki sprzyjające lokalizacji nowych inwestycji i dalszego rozwoju gospodarczego Miasta oraz przede wszystkim rozwoju rynku ciepła w Toruniu. Jako lider ciepłownictwa w Polsce dbamy o lokalne społeczności dla których produkowane jest ciepło i energia w naszych elektrociepłowniach. Dzisiejsze podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy jest tego dowodem. Rozwój rynku ciepła wpłynie korzystanie na mieszkańców Torunia oraz na jakość powietrza w mieście” – podkreślił Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Dzięki nowoczesnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, toruński system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie. Infrastruktura ciepłownicza toruńskiej elektrociepłowni jest regularnie modernizowana i rozwijana. Sieć ciepłownicza w Toruniu to 265 km ciepłociągów. Kolejne budynki korzystają z ciepła sieciowego, co wpływa na sukcesywną likwidację dymiących kominów i wpływa na poprawę jakości powietrza w mieście. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Toruń przyłączyła do sieci ciepłowniczej aż 435 budynków, których łączna moc cieplna wyniosła blisko 60 MWt.

Źródło: PGE Energia Ciepła
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *